Werkbeleving

De werkbeleving heeft invloed op hoe bevlogen en gemotiveerd leraren hun werk kunnen doen. Schoolleiders kunnen bijdragen aan een positieve werkbeleving door oog te hebben voor factoren die dit beïnvloeden: inhoud van het werk, omgeving waarin je werkt en de arbeidsvoorwaarden. Werkdruk, een professionele leercultuur en duurzame inzetbaarheid zijn hier voorbeelden van.

De beperkte flexibiliteit in werktijden en werkomgeving (mogelijkheid om thuis te werken) hebben op dit moment het meeste invloed op de tevreden medewerkers, blijkt uit de onderwijsatlas (2019).

Onderwijsatlas 2019 Tevredenheid personeel PO
Onderwijsatlas 2019, Tevredenheid personeel PO

Platform werkdruk

Veel leraren ervaren een zekere mate van werkdruk. Platform Werkdruk PO helpt bij het in balans brengen van de werkdruk. Dit doen wij met de behulp van vier stappen: Analyseren, Bespreken, Aanpakken en Evalueren. Bij elke stap vind je handige instrumenten en praktijkverhalen. De whitepaper ‘Samenwerken aan Werkdruk’ legt in vijf stappen uit hoe je dit aanpakt.

Werkdruk vierstappenplan

Een centraal thema van dit platform is een vierstappenplan waarin stap voor stap aan de slag kan worden gegaan met werkdruk. De stappen analyseren, besprekenaanpakken en evalueren worden uitgebreid toegelicht. Bij elke stap zijn handige tools beschikbaar, zoals een werkdrukscan en een gesprekskompas.

Klasseninrichting 2.0

Basisschool de Toverberg uit Zoetermeer koos voor anders georganiseerd onderwijs om de werkdruk te verminderen. Na eerst de klassen te hebben verkleind, wat geen resultaat opleverde, zijn de groepen juist vergroot. Elke groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent. De school heeft geen groepslokalen meer, maar werkt in units. Bekijk hier het filmpje waarin leerkrachten en de schoolleider vertellen over het veranderingsproces:

Instructievideo: Samenwerken aan werkdruk in het primair onderwijs