Beter lesgeven start bij begeleiding

Begeleiding helpt om de professionele vaardigheden van beginnende leraren te versterken en de basis te leggen voor een professionele leercultuur. Dat blijkt uit het onderzoek dat prof. Dr. Wim van de Grift deed vanuit het Arbeidsmarktplatform PO in het project ‘Kom kijken in de klas’. In dit project werden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Ze leerden collega’s observeren en begeleiden met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument. En deze begeleiding werkt, op voorwaarde dat er gecoacht wordt in de ‘zone van naaste ontwikkeling’.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunde het onderzoek naar de inzet van het ICALT-lesobservatie-instrument om leerkrachtvaardigheden te versterken. Met dit instrument wordt de zone van naaste ontwikkeling van een leraar in beeld gebracht om kwaliteitsgroei mogelijk te maken. Sinds de zomer van 2021 heeft de Hogeschool Utrecht het ICALT-instrument geadopteerd in het project Begeleiden van Beter Lesgeven van Tamar Tas en Wim van de Grift. Samen maken ze zich sterk om het ICALT-lesobservatie-instrument zowel op pabo’s als in de klas een plek te geven en daarmee de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Professionaliseringstraject

Vanuit het project Begeleiden van Beter Lesgeven van de Hogeschool Utrecht kunnen scholen, schoolbesturen en pabo’s leraren en schoolopleiders in drie dagdelen laten opleiden tot schoolcoach. Hierin leren zij:

  1. Hoe ze objectief kunnen observeren met het ICALT-observatie-instrument.
  2. Hoe ze de zone van naaste ontwikkeling kunnen vaststellen om daarvanuit te coachen.
  3. En hoe ze de verbetering van de kwaliteit van het lesgeven in de school in kaart kunnen brengen.

Aan de slag met het ICALT-lesobservatie-instrument?

Wil je als schoolbestuur ook aan de slag met het begeleiden van beginnende leraren in de zone van naaste ontwikkeling? Of ben je als pabo geïnteresseerd om het ICALT-lesobservatie-instrument in te zetten bij jouw opleiding of school? Neem contact op met de projectleider van Begeleiden van Beter Lesgeven: Tamar Tas via lerenlesgeven@hu.nl.

Meer informatie?

Lees meer over het ICALT-lesobservatie-instrument en het creëren van een professionele leercultuur op arbeidsmarktplatformpo.nl/professionele-leercultuur.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.