Extra aanvraagronde RAP-subsidie voor nieuwe regio’s

Nieuwe regio’s krijgen de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021. Dat heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten. Er is een extra aanvraagronde toegevoegd aan de RAP-regeling voor regio’s die nog niet eerder subsidie via deze regeling hebben ontvangen.

Schoolbesturen in deze regio’s kunnen samen met een of meerdere lerarenopleidingen een plan indienen om het personeelstekort in hun regio aan te pakken. Daarbij kunnen ze aansluiten bij bestaande initiatieven en activiteiten. De subsidie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van samenwerking in nieuwe regio’s.

Subsidieaanvraag indienen?

Je kunt van 1 september tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor een nieuwe regio via het aanvraagformulier op de website van DUS-I. De aanvraag en criteria zijn onveranderd. In tegenstelling tot de voorgaande ronde kan er alleen voor het schooljaar 2021-2022 subsidie worden aangevraagd. Hierbij is een mogelijkheid tot uitloop van de activiteiten naar 31 december 2022. Dit betekent dat de maximale subsidiebedragen gehalveerd zijn. Het subsidieplafond voor deze extra aanvraagronde is ruim €3,3 miljoen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van DUS-I. Heb je ondersteuning nodig bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of bij de verdere planvorming van de regionale aanpak? Neem contact met ons op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.