Format werkplan voor een effectieve aanpak van werkdruk

Zijn de oorzaken van werkdruk op jullie school bekend en hebben jullie die besproken in het team? Dan is het tijd voor een aanpak. Het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ helpt om hier effectief mee aan de slag te gaan. Het format biedt een structuur om duidelijke doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Zo kun je de aanpak ook makkelijker evalueren.

Thema’s en domeinen

In het format benoem je de werkdrukthema’s van je school. Die kunnen gebaseerd zijn op de 7 domeinen uit de werkdrukscan Vf/Pf: leerlingen, taken, persoonseigenschappen, collega’s, leidinggevenden, school/cultuur en privé. Bij elk thema beschrijf je welk doel je wilt bereiken, wat het gewenste resultaat is, welke activiteiten dat vraagt, wie die activiteiten uitvoert, wanneer het klaar moet zijn en hoe en wanneer geëvalueerd wordt.

Projectgroep

Uitgangspunt is dat de school een projectgroep heeft om de werkdruk te verminderen. Die formuleert een algemene doelstelling. Voor de thema’s volgen daaruit de subdoelstellingen. In het ingevulde voorbeeld van een werkplan kun je zien hoe dat werkt.

Bekijk het format en een toelichting op het werkplan met een voorbeeld.

Deze oplossing sluit aan op de derde stap van het werkdrukplan ‘aanpakken’. Lees hier meer over deze stap.

format werkplan
Voorbeeld van het werkplan
Voorbeeld van de toelichting op het werkplan
Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.