Gevolgen coronacrisis op het primair onderwijs in beeld

Arbeidsmarktplatform PO heeft verschillende peilingen naar de gevolgen van de coronacrisis van maart tot en met juli 2020 in kaart gebracht. In de factsheet ‘De gevolgen van de coronacrisis in beeld’ vind je in één overzicht al deze belangrijke ontwikkelingen in het primair onderwijs. Zo is er in dit rapport aandacht voor onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit, de leerlingen en het personeel op school. De peilingen zijn uitgevoerd door Arbeidsmarktplatform PO, sociale partners, Inspectie van het Onderwijs en Oberon.

Er is in de periode van maart tot en met juli veel gevraagd van het primair onderwijs. Zo hebben scholen in heel Nederland hard gewerkt om onderwijs (op afstand) te bieden aan hun leerlingen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor leerlingen, hun ouders én het personeel op school. Het werk in het primair onderwijs is in deze periode ingrijpend veranderd. De recente stijging van het aantal coronabesmettingen zorgt ervoor dat de druk op het primair onderwijs hoog blijft. Er wordt nog steeds veel gevraagd van het onderwijs en het personeel. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen over ziekteverzuim en tekort aan invallers.

Ontwikkeling werkdruk en kwetsbare leerlingen

De werkdruk in het primair onderwijs was voor de coronacrisis al hoog. Maar hoe ontwikkelde werkdruk zich naarmate de coronacrisis bleef voortduren? Uit de peilingen blijkt dat een groot deel van het personeel tijdens de coronacrisis een hogere werkdruk ervaarde. Daarbij komt dat personeel zich zorgen maakt om de leerlingen. De lange periode van afstandsonderwijs heeft gezorgd voor achterstand bij sommige leerlingen, terwijl andere leerlingen juist zijn gaan voorlopen.

Tijdlijn coronacrisis in primair onderwijs

In de factsheet staat een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de peilingen. Ook kun je in de tijdlijn alle belangrijke overheidsbesluiten met betrekking tot het primair onderwijs van maart tot en met juli 2020 inzien. Daarbij zijn alle gevolgen voor leerlingen, scholen en het personeel in kaart gebracht aan de hand van de peilingen. Bekijk hier de factsheet ‘De gevolgen van de coronacrisis in beeld’.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.