Grote belangstelling in financiële sector voor baan in het onderwijs

Onder personeel in de bankensector is er veel belangstelling om over te stappen naar het onderwijs. Dat zegt Cor van Dam, adviseur Onderwijsarbeidsmarkt voor het Arbeidsmarktplatform PO in een interview met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Op informatiebijeenkomsten ziet hij veel mensen afkomen. ‘Vergeet niet: de vaardigheden van mensen uit de financiële wereld sluiten vaak prima aan bij wat het onderwijs vraagt. Ze zijn bijvoorbeeld gewend om kennis te delen.’

Affiniteit met jongeren

Recent nog was Van Dam bij een informatiebijeenkomst van ABN Amro over werken in het onderwijs, vertelt hij in het artikel op de website van de AWVN. ‘Zo’n zeventig mensen zaten er in de zaal. Honderd andere geïnteresseerden vingen bot.’ Voor hen werd een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd. De belangstellenden zijn bijvoorbeeld trainer van een jeugdelftal, ziet van Dam. ‘Of ze geven regelmatig gastlessen op scholen, en worden daar heel blij van. Krijgen ze de kans om docent te worden, dan grijpen ze die.’

Convenant ‘Aan de slag voor de klas’

Van Dam werkt voor het Arbeidsmarktplatform PO en Voion (het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs) aan de uitvoering van het convenant ‘Aan de slag voor de klas‘ en was ook betrokken bij de totstandkoming hiervan. Op 11 februari 2019 ondertekenden De Nederlandse Vereniging van Banken (de NVB), het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW dit convenant in Utrecht. In het convenant zijn afspraken gemaakt over voorlichting, een oriëntatietraject, begeleiding en een opleidingstraject voor werknemers uit de financiële sector die geïnteresseerd zijn in een baan voor de klas.

Niet onderschatten

Het doel van het convenant is enerzijds om het lerarentekort in het onderwijs terug te dringen, en anderzijds om een nieuw loopbaanperspectief te bieden aan werknemers in de financiële sector. In deze sector is juist een overschot aan personeel. Maar dat betekent niet dat de overstap vanzelfsprekend is, benadrukt Van Dam. ‘Leraar zijn is een vak, en in het begin wordt dat wel eens onderschat. Het is gewoon zwaar. Toch hoor ik van pabo’s dat ze de afgelopen jaren een grotere instroom zagen vanuit de financiële wereld. En van massaal tussentijds afhaken is zeker geen sprake. Zij-instromers zijn zeer gemotiveerd. Ze kiezen met hun hart.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.