In deze regio’s pakken scholen samen het lerarentekort aan

Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort. Inmiddels zijn 23 aanvragen uit het primair onderwijs goedgekeurd. Dat betekent dat de scholen in deze regio’s een tegemoetkoming krijgen om hun projectvoorstel uit te voeren. Op het kaartje is te zien om welke regio’s het gaat.

Kaart met goedgekeurde aanvragen

Van Groningen tot Limburg zoeken schoolbesturen (meer) samenwerking met elkaar en met opleidingen. Dat is ook hard nodig om het lerarentekort aan te pakken. Sommige goedgekeurde aanvragen zijn door enkele schoolbesturen ingediend en andere door wel meer dan 15 schoolbesturen. De meeste schoolbesturen zoeken de samenwerking in het po, maar er zijn ook regio’s waar schoolbesturen uit het po, vo en mbo samen optrekken, zoals in Zeeland.

Op de bijgevoegde kaart is te zien vanuit welke regio’s de aanvragen kwamen die zijn goedgekeurd.

Meer informatie, hulp en advies

Vanaf dinsdag 15 januari tot en met 31 augustus 2019  konden schoolbesturen en lerarenopleidingen subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Kijk op onze speciale themapagina voor meer informatie en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking.

Wil je hulp of advies bij de aanvraag, of juist bij de uitvoering van het projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.