Lerarentekort in Nederland stijgt fors, maar wel regionale verschillen

De komende vijf jaar stijgt het lerarentekort in het primair onderwijs sterk, tot 4.884 fte in 2024. In de steden Rotterdam en Amsterdam zullen scholen het meest merken van het tekort. Dit blijkt uit de regionale arbeidsmarktramingen die CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgesteld. In deze rapporten vind je alle informatie over de toekomstige arbeidsmarkt in je regio, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid, instroom en het lerarentekort.

Dalende werkgelegenheid

Het primair onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid. De werkgelegenheid in Nederland daalt tussen 2019 en 2024 naar verwachting met bijna 3 procent. Vooral in de regio’s Friesland, Groningen en Drenthe/Overijssel zal de werkgelegenheid sterk afnemen.

Ondanks de dalende werkgelegenheid neemt het tekort aan leraren de komende periode fors toe. Landelijk wordt in 2024 een tekort verwacht van 4.884 fte. Ter vergelijking: in 2019 gaat het om 1.698 fte.

Verwachte tekorten per regio

De regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Holland-Noord krijgen in 2024 te maken met de grootste absolute tekorten. Als we de verwachte tekorten naast de verwachte werkgelegenheid in de regio leggen, valt op dat in Amsterdam, Rotterdam en FoodValley (Gelderland-Noord) de grootste tekorten gaan ontstaan. Zo wordt in Amsterdam een tekort van 514 fte verwacht in 2024. In de regio’s Flevoland, Drenthe/Overijssel en Zuid-Holland-Noord zijn de verwachte tekorten juist kleiner dan het landelijke gemiddelde.

Bekijk de arbeidsmarktraming voor je eigen regio.

Meer cijfers over het lerarentekort

Een actueel overzicht van de cijfers op landelijk niveau staat op de pagina ‘Wat weten we over het lerarentekort?’. Hier staat ook meer informatie over de maatregelen die landelijk worden genomen.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.