Met deze tips pak je werkdruk in het team effectief aan

Als je met het team hebt geanalyseerd waar de werkdruk bij jullie vandaan komt en over oplossingen hebt nagedacht, is het tijd om een plan te maken en dat te gaan uitvoeren. Waar kiezen jullie voor? Voor extra leerkrachten, een vakleerkracht, extra ondersteuning, een ontwikkeltraject, de vermindering van administratieve lasten, of een heel andere maatregel? Welke maatregel je ook kiest, met de volgende tips ga je effectief aan de slag.

Plan van aanpak en projectgroep

De uitvoering van de gekozen maatregelen, begint met een goed plan van aanpak. In dit plan neem je afspraken op over de:

  • tijdsplanning: welke activiteiten worden uitgevoerd en wanneer?
  • taakverdeling: wie is waarvoor verantwoordelijk bij de uitvoering?
  • middelen: welke middelen zijn beschikbaar? Denk aan geld en de hoeveelheid beschikbare uren.

Kies vervolgens voor een projectmatige aanpak, waarbij je een projectleider benoemt die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Naast de projectleider kan er eventueel nog een projectgroep komen met andere collega’s.

Tips voor de start en voortgang van het project

Hoe zorg je ervoor dat de uitvoering van het plan vlot verloopt en dat heel het team betrokken blijft bij de aanpak van werkdruk? De volgende tips kunnen daarbij helpen:

  1. Maak met de projectgroep in de eerste vergadering afspraken over de acties, taakverdeling en het tijdpad. Wanneer willen jullie resultaat zien? Plan realistisch en houd rekening met tegenvallers.
  2. Begin met de makkelijke, snel uitvoerbare acties en werk ondertussen aan de acties die meer tijd kosten. Op deze manier is snel resultaat zichtbaar.
  3. Kom als projectgroep regelmatig bij elkaar om de voortgang van de plannen met elkaar te bespreken.
  4. Koppel vanuit de projectgroep regelmatig de voortgang van de plannen terug aan de collega’s buiten de projectgroep.
  5. Betrek waar het kan ook andere collega’s bij de uitvoering van het plan en communiceer geregeld over de activiteiten en resultaten.

In overleg met elkaar

Welke aanpak van werkdruk jullie ook hebben gekozen, de uitvoering zal voor verandering in jullie team zorgen. En een veranderingsproces heeft altijd tijd nodig. Sommige collega’s raken misschien teleurgesteld als ze niet snel resultaat zien. Anderen hebben misschien moeite met de veranderingen en tonen weerstand. Het is daarom belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te blijven. Hoe vinden we het gaan? Wat verwachten we van de aanpak en van elkaar? Wat gaat er goed en wat kan beter? Op die manier wordt de aanpak van werkdruk voor iedereen een succes.

Kom naar de stappensessies voor meer tips

Wil je meer tips om succesvol aan de slag te gaan? Kom dan naar de stappensessies waarin je meer leert over de 4 stappen om werkdruk aan te pakken. Deze sessies worden in heel het land georganiseerd, tussen november 2018 en maart 2019.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.