Onderwijs en financiële sector tekenen convenant voor terugdringen lerarentekort

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector slaan de handen ineen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’.

Tekorten en overschotten beperken

De komende jaren worden landelijk grote personeelstekorten verwacht in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de financiële sector ontstaan juist grote overschotten aan personeel. Door samen te werken willen de partijen zowel werknemers uit de financiële sector een nieuw carrièreperspectief bieden als bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Het ministerie van OCW stimuleert en ondersteunt deze samenwerking via de stimuleringsregeling regionale aanpak en de subsidieregeling voor zijinstromers.

Overstap op maat

Volgens de afspraken in het convenant komt er binnen financiële instellingen meer voorlichting over werken in het onderwijs. Geïnteresseerde werknemers kunnen in een oriëntatietraject onderzoeken of zij geschikt zijn voor een (hybride) baan voor de klas. Komen ze door de selectie, dan kunnen ze een opleidingstraject op maat volgen.

Invulling convenant in de regio

Doorslaggevend voor het succes van het convenant is de regionale uitwerking van de afspraken. Schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en intermediairs als het UWV of Regionale Transfercentra zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is een handreiking ontwikkeld die hen helpt op regionaal niveau afspraken te maken en acties uit te voeren. De handreiking is gebaseerd op eerdere ervaringen met van-werk-naar-werktrajecten naar het onderwijs.

Voor de regionale invulling van het convenant kunnen partijen gebruikmaken van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Voor informatie en advies hierover kunt u terecht bij de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO. Zij helpen u graag en kunnen u eventueel in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt.

Meer informatie

  • Download het convenant dat de partijen ondertekenden.
    Bij dit convenant zit als bijlage de handreiking voor de regionale uitwerking van de afspraken.
  • Ga naar de speciale themapagina op onze website over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort.
Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.