Online RAP-verdiepingssessie zij-instroom op 13 april 2021

Arbeidsmarktplatform PO organiseert op dinsdag 13 april 2021 van 10:30 tot 12:00 uur een online verdiepingssessie over zij-instroom. Tijdens deze online sessie geven Hester de la Parra en Josine van den Elsen, van het ministerie van OCW, een update over de modernisering van zij-instroom. We bespreken verschillende thema’s, zoals regionalisering, geschiktheidsonderzoeken en verantwoordelijkheidsverdeling van scholing en begeleiding. Deelname is kosteloos.

Deze verdiepingssessie wordt georganiseerd om kennisdeling tussen de RAP-regio’s te bevorderen. De sessie is interessant voor RAP-projectleiders, penvoerders, aangesloten bestuurders, HRM-professionals en schoolleiders. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we na de plenaire presentatie uiteen in deelsessies. Daar bespreken we met elkaar wat er in de verschillende regio’s gebeurt, waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij kunt gebruiken. Tot slot sluiten we af met het in beeld brengen van de gezamenlijke knelpunten.

Vooruitblik RAP 2021: verkenningen en volgende verdiepingssessie

De verdiepingssessie over zij-instroom is de eerste bijeenkomst uit een tweeluik. Op donderdag 20 mei vindt de tweede online sessie plaats, dit keer over Strategisch PersoneelsPlanning (SPP). Lees meer over de verdiepingssessie Strategisch PersoneelsPlanning (SPP). Naast deze bijeenkomsten voert Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion en SOM, in 2021 twee verkenningen uit. Eén verkenning naar de werking van regionale loketten en één naar samenwerkingsverbanden in de regio. Hierbij brengen we succesfactoren en aandachtspunten in beeld.

Landelijk online kennisevent po, vo, mbo

Op woensdag 9 juni 2021 organiseren we samen met VOION en SOM het Landelijk online kennisevent po, vo, mbo. Zet de datum alvast in je agenda.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.