Platform werkdruk bestaat 1 jaar en kijkt vooruit

Het Platform Werkdruk PO bestaat alweer een jaar! Na de lancering in oktober 2018 is via het platform heel veel kennis en informatie gedeeld om leraren en schoolleiders te helpen bij de aanpak van werkdruk. Ook het komende jaar zal Platform Werkdruk blijven bestaan.

Hoe het begon

Even terug naar februari 2018. Toen sloten de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet het Werkdrukakkoord. Daarin spraken ze af dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld zouden krijgen om werkdruk aan te pakken. Scholen mochten zelf in het team bespreken hoe ze het geld wilden besteden. Werkgevers- en werknemersorganisaties besloten vervolgens samen een platform op te zetten om scholen op weg te helpen en ze te ondersteunen in de aanpak van werkdruk. Zo ontstond het Platform werkdruk PO.

Aan de slag via 4 stappen, praktijkverhalen en tools

Inmiddels zijn we 1 jaar verder. Op het Platform werkdruk vind je nieuws rondom werkdruk vanuit de verschillende sociale partners, veelgestelde vragen, praktijkverhalen van scholen en praktische tools. Denk aan een werkdrukscan  die de oorzaken van werkdruk in kaart brengt, een format voor een werkplan, een gesprekskompas voor het gesprek in het team, de evaluatiemeter waarmee je de aanpak van werkdruk kunt evalueren, en een tool waarmee je het werkdrukgeld kunt berekenen voor dit schooljaar. Ook organiseerden we het afgelopen jaar zogeheten stappensessies over de 4 verschillende stappen die de basis vormen voor de aanpak van werkdruk: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren.

Toekomst

Ook in het schooljaar 2019-2020 krijgen scholen extra geld om werkdruk aan te pakken op teamniveau. Dit betekent dat we door zullen gaan met het Platform werkdruk. Met het platform willen we blijven aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en daarom zullen we kennis en tools blijven delen. Benieuwd? Neem af en toe eens een kijkje op de site, stel vragen via het platform en blijf ons volgen op social media.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.