Project Baanbrekers helpt scholen op weg met banenafspraak

Met het pas gestarte project Baanbrekers ondersteunen de PO-Raad en de VO-raad schoolbesturen om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Als bestuur kun je hulp krijgen om acties in gang te zetten en knelpunten op te lossen. Het Arbeidsmarktplatform PO draagt financieel bij aan het project.

Goede voorbeelden en instrumenten

In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project Baanbrekers. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen, zoals is afgesproken in de banenafspraak. Schoolbesturen die interesse hebben om mee te doen, kunnen zich aanmelden via de website van de PO-raad.

Scholen en schoolbesturen die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, kunnen ook terecht bij het Arbeidsmarktplatform PO voor ondersteuning en inspiratie. Op onze pagina over de banenafspraak vind je allerlei informatie die je op weg kan helpen. Zoals praktijkvoorbeelden van scholen in de regio die aan de slag gingen met de banenafspraak en praktijkvoorbeelden voor functiecreatie. Op deze pagina vind je ook instrumenten die je kunnen helpen de banenafspraak uit te voeren, zoals quick scans, een handreiking en rekentools.

Meer goede ideeën opdoen en handige informatie ontdekken? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Bericht

Meer informatie

Kijk dan op de pagina over de Banenafspraak of ga direct naar de praktijkvoorbeelden