RAP-subsidie verlengd: vragen, antwoorden en inspiratie

De subsidie voor de Regionale Aanpak van het personeelstekort in het onderwijs (RAP) is met een jaar verlengd tot 2023. Tijdens een webinar van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion en SOM zijn vragen uit de praktijk beantwoord. Ook vertelden twee betrokkenen uit de regio’s Voorne Putten en Leiden een inspirerend verhaal over anders kijken naar instroom.

Het ministerie van OCW stelt voor het schooljaar 2022-2023 weer subsidie beschikbaar voor het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs, de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen via Dus-i.

Vragen en antwoorden over de verlenging van de RAP-subsidie

Kun je als schoolbestuur aansluiten bij een RAP-regio, moeten alle partners bij een bestaande samenwerking opnieuw tekenen bij de aanvraag en wat als de huidige RAP-activiteiten vertraging hebben opgelopen? Het zijn vragen die besproken zijn in het webinar dat het Arbeidsmarktplatform PO op 21 april organiseerde. Download de vragen en antwoorden 21 april 2022 of bekijk een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

Van OOP’er naar leraar: dit zijn succesvolle stappen

Wat als er een tekort aan leraren aan dreigt te komen maar je wel ruim voldoende onderwijsondersteunend personeel (OOP) in huis hebt? Volgens Peter Bolland, projectleider van RAP-regio Voorne Putten, is het belangrijk onderwijsondersteuners gericht te begeleiden zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. En succesvol kunnen doorgroeien in het leraarsvak. ‘Wij volgen een stapsgewijze aanpak met coördinatie vanuit het RAP-project’, zo licht hij in de webinar toe.  Dit zijn de stappen:

  • Weet welke ambities en achtergrond OOP’ers hebben, peil jaarlijks hun behoefte aan ontwikkeling;
  • Check bij de schoolleiding en hrm naar de mogelijkheden;
  • Cluster de mensen die een opleiding willen volgen en faciliteer hen;
  • Zorg voor begeleiding en monitoring, en voor (bovenschoolse) intervisie.

‘Een belangrijke succesfactor is ook om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Een opleiding is niet vrijblijvend. Wat als het niet lukt, of iemand gaat verhuizen? Daar moet je het over hebben’, zegt Bolland. Hij benadrukt dat het aantrekken van OOP’ers en ervoor zorgen dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen betekent dat je er steeds aan moet werken: ‘Je moet hen zien en horen en duurzaam inzetbaar houden.’  Download de presentatie van Peter Bolland.


Opleiding hogeschool Leiden Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Een andere inspirerende aanpak komt van hogeschool Leiden. Studenten die graag met kinderen en jongeren willen werken, maar nog niet weten of ze voor de hulpverlening of het (speciaal) onderwijs moeten kiezen, kunnen terecht op de vijfjarige opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs. Marije den Dulk is ervan overtuigd dat deze gecombineerde aanpak een brug vormt tussen onderwijs en zorg. ‘Dit jaarstudeert de eerste lichting studenten af. Zij kunnen aan de slag als lesgevende hulpverlener of hulpverlenende leraar. Ik hoop dat andere opleidingen dit ook gaan aanbieden.’

Overlap en integratie van vakken

De studenten beginnen de eerste twee jaar met vakken Sociaal werk. In het derde jaar komen er vakken van de pabo bij en volgen zij de flexibele deeltijdpabo. Overlap is er bijvoorbeeld in vakken als psychologie of oudergesprekken. Vanaf het begin van de opleiding lopen studenten een dag per week stage en dat wordt later uitgebouwd. Na vier jaar halen zij hun bachelor Sociaal werk en hebben zij een groot deel van de pabo gedaan. In het vijfde jaar ronden zij versneld de pabo af en kunnen zij met hun Bachelor of Education in Primary Schools op zak als leraar aan de slag.  Bekijk dit webinar/download de powerpoint. Download de presentatie van Marije den Dulk.

Webinarreeks Samenwerken loont

Meld je aan voor de laatste bijeenkomst uit de webinarreeks Samenwerken loont op maandag 27 juni van 13.00 – 17.00 uur ‘Verduurzaming van de RAP-aanpak: geleerde lessen als basis voor de toekomst’.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.