Scholen besteden geld uit Werkdrukakkoord vooral aan extra personeel

Schoolbesturen zeggen het extra geld als gevolg van het werkdrukakkoord vooral te gebruiken voor meer onderwijsassistenten, leerkrachten en vakleerkrachten. Dat blijkt uit een peiling die de PO-Raad liet uitvoeren onder ruim driehonderd schoolbesturen. Een ruime meerderheid van de schoolbestuurders verwacht dat de extra middelen helpen om de werkdruk van leerkrachten te verminderen.

In het Werkdrukakkoord, gesloten in februari 2018, spraken partijen af dat scholen extra geld krijgen om werkdruk in het team aan te pakken. De PO Raad liet kort voor de zomervakantie peilen wat de gesprekken in de teams hebben opgeleverd. Waar gaan scholen de extra middelen aan uitgeven? Uit de peiling blijkt nu: vooral aan extra personeel.

Onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten

De gepeilde bestuurders geven aan dat ze het geld willen investeren in meer onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%). Daarnaast zijn ze van plan de administratieve lasten te verminderen (35%), meer of betere ICT-middelen aan te schaffen (25%), conciërges in te zetten (19%) of het geld te besteden aan andere zaken (18%). Bij 1% van de bestuurders is het nog niet duidelijk waar het geld in geïnvesteerd wordt.

Verwachtingen over werkdruk

De meeste gepeilde bestuurders (81 %) hebben positieve verwachtingen over het effect van de extra middelen. Ze denken dat de maatregelen gaan helpen om de werkdruk binnen de organisatie in meer of mindere mate te veranderen. Een op de zes bestuurders in de peiling verwacht geen werkdrukvermindering.

Invloed lerarentekort

Het lerarentekort maakt het voor de scholen wel moeilijker het gewenste extra personeel te vinden. In de Randstad is er inmiddels ook een tekort aan onderwijsassistenten, zegt de voorzitter van de PO-raad tegen de NOS. Toen de peiling werd gehouden, verwachtte twee derde van de bestuurders de openstaande vacatures naar aanleiding van het Werkdrukakkoord nog voor het begin van dit schooljaar vervuld te krijgen. Bijna een vijfde van de bestuurders (18%) dacht die vacatures niet op tijd te kunnen vervullen.

Aan de slag met werkdruk

Hebt je het gesprek over werkdruk al gevoerd in jouw schoolteam? Op de pagina Bespreken op onze website vind je hiervoor handreikingen. In de praktijkverhalen lees je welke keuzes andere scholen maakten om werkdruk aan te pakken.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.