Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt is er nu het online ‘Spoorboekje banenafspraak’. Het biedt een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen moeten realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit Spoorboekje is een bijdrage aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt.

Antwoord op vragen

Het Spoorboekje geeft op veel vragen antwoord. Bijvoorbeeld: Welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak? Welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om? Welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?

Het Spoorboekje is een initiatief van SBCM, het A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Download het Spoorboekje Banenafspraak

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de banenafspraak of neem contact op met een van onze regioadviseurs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.