Sterk medezeggeschap met de MR-starterskit: dé toolkit voor nieuwe MR-leden

Als schoolbestuur ben je eindverantwoordelijk voor belangrijke beslissingen over het onderwijs en de school. De (G)MR geeft daarbij advies en beslist mee. Als de samenwerking tussen de MR en het schoolbestuur goed verloopt, versterken beide partijen elkaar en creëer je draagvlak voor beslissingen bij het personeel, leerlingen en ouders. Er komt veel kijken bij het werk van de medezeggenschap in het po. Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een MR-starterskit ontwikkeld. In deze toolkit vind je inspirerende video’s, artikelen en handreikingen met handige tips, overzichtelijke infographics en informerende podcasts voor een vliegende start in de MR.

Wat komt er allemaal kijken bij het medezeggenschapswerk in het funderend onderwijs? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe ziet de rol van ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad eruit? Hoe ziet goede medezeggenschap eruit? En welke onderwerpen en ontwikkelingen spelen er in en om de school? In de MR-starterskit vind je tips en adviezen voor een zachte landing van nieuwe leden in de MR. Oók voor de (G)MR, schoolbestuur en schoolleider.

Goede medezeggenschap

Medezeggenschap draagt bij aan het goed functioneren van een school en daarmee ook aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat niet alleen MR-leden, maar ook schoolleiders en schoolbestuurders goed op de hoogte zijn van wat er allemaal bij medezeggenschap komt kijken. Sterk Medezeggenschap ondersteunt alle betrokkenen met een laagdrempelige kennisbank om verdieping te geven aan medezeggenschap.

Project Sterk Medezeggenschap

Het project Sterk Medezeggenschap is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP. Hierin werkt het CAOP samen met: PO-Raad, VO-raad, AVS, Algemene Onderwijsbond, CNV onderwijs, FVOV, LAKS, VOO en Ouders en onderwijs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.