Sterrenschool en Synergieschool denken buiten de box

Flexibele schooltijden, ook tijdens de schoolvakanties: basisschool de Sterrenschool uit Apeldoorn komt werkende ouders tegemoet en organiseert het onderwijs rond het kind. Ook de Synergieschool uit Roermond denkt buiten de gebaande paden. Regulier en speciaal onderwijs zijn hier samengevoegd.

Flexibele onderwijstijd

Basisschool de Sterrenschool uit Apeldoorn geeft flexibel onderwijs, ook tijdens de schoolvakanties. De school werkt met een 4- of 5-daags rooster en ouders kunnen flexibel vakantie opnemen. Vooral voor werkende ouders is dat fijn. De school heeft de flexibele onderwijstijd in anderhalf jaar georganiseerd, samen met de leraren. Gevolg ervan is dat leerlingen minder klassikaal en meer individueel les krijgen. Voor de leraren betekent het dat ze intensief moeten samenwerken. Verder werkt de school nauw samen met de kinderopvang. Zo bieden ze samen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

In deze video vertellen betrokkenen over het veranderingsproces op de Sterrenschool.

Combinatie van speciaal en regulier onderwijs

De Synergieschool uit Roermond combineert speciaal en regulier basisonderwijs. De school gaat uit van het talent van het kind en kijkt welke lessen samen en welke apart worden gegeven. Dat heeft veel consequenties voor de organisatie van het onderwijs. In vijf jaar tijd is een cultuuromslag gemaakt, samen met de leraren. Doordat zij nu samen het onderwijs verzorgen, hebben zij echt een professionele leergemeenschap ontwikkeld. In de video vertellen ze hoe ze dit ervaren.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.