Subsidieplafond regionale aanpak eenmalig verhoogd

Het subsidieplafond van de Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs 2020/2021 (RAP) wordt eenmalig verhoogd met 2,8 miljoen euro. Dat betekent dat alle regio’s die subsidie hebben aangevraagd het door hen aangevraagde bedrag kunnen ontvangen.

Bij de toekenning van de tweejarige subsidies, op 30 april jl., kregen ruim 40 van de 57 regio’s te horen dat ze een lager bedrag ontvangen dan was gevraagd. Dit omdat het totale subsidieplafond met 2,8 miljoen euro was overschreden. Wel liet het ministerie van OCW op deze site weten dat gezocht werd naar mogelijkheden om het budget alsnog éénmalig te verhogen. Bij Voorjaarsnota 2020 zijn onlangs de middelen beschikbaar gekomen.

Alle regio’s die het betreft ontvangen automatisch in juli 2020 hiervoor een gewijzigde beschikking van DUS-I. Hiervoor hoeft dus niets te worden gedaan.
Lees meer op DUO

Meer informatie
Alle informatie over de regionale aanpak personeelstekort (RAP) vind je ook op www.aanpaklerarentekort.nl.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.