Werkdrukgelden vooral ingezet voor extra handen en ICT

Voorbeelden besteding werkdrukgelden in tijdschrift PO-Raad

Hoe besteden scholen de werkdrukgelden? Uit een peiling van de PO-Raad blijkt dat scholen vaak kiezen voor ‘extra handen’, door bijvoorbeeld (extra) onderwijsassistenten of vakleerkrachten in te zetten. Maar ook ICT wordt vaak ingezet tegen werkdruk. In een artikel in Podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, illustreren verhalen van een bestuursvoorzitter, een schoolleider en een leerkracht deze voorkeur.

Software

Zo vertelt leerkracht Bjorn Danen uit Oss dat zijn team besloot om de werkdrukgelden te besteden aan educatieve software, vakleerkrachten muziek en extra uren voor een onderwijsassistent. ‘De software voor taal en rekenen bespaart me een halfuur werk per week’. De onderwijsassistent kan meer leerlingen extra begeleiden of lessen overnemen, en tijdens de muziekles kan de groepsleerkracht andere taken verrichten.

Onderwijsassistenten

Ook de Avonturijn in Hilversum koos voor ‘extra handen’: onderwijsassistenten, een zij-instromer en extra lio-stagiairs. Daarnaast kregen leerkrachten extra uren om collega’s te coachen en om remedial teaching te geven aan leerlingen met een handelingsplan. Maar op het moment dat alles rond leek, vertrokken drie leerkrachten naar andere scholen. ‘Dus we begonnen het schooljaar wéér met herschikken’, vertelt directeur Ellen van Dorssen. Toen de herschikking rond was, profiteerde de school alsnog van de extra ondersteuning.

Aanpak in vier stappen

Bestuursvoorzitter Dave Ensberg-Kleijkers van de Stichting Biezonderwijs vertelt hoe de schoolteams de vier stappen van het cyclische proces doorliepen: werkdruk analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Na het gesprek in de teams kozen de scholen voor extra onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek en extra ondersteuning en professionalisering op het gebied van ICT. Nu deze aanpak deels is gerealiseerd, blikt de bestuursvoorzitter alvast vooruit naar de evaluatie. Ensberg-Kleijkers: ‘Levert het niet op wat de school wilde? Dan moeten we nuchter blijven en kijken wat er nog meer nodig is.’

Goede voorbeelden online

In het Podium-artikel wordt ook verwezen naar het Platform Werkdruk en de tools en praktijkverhalen die hier te vinden zijn. De PO-Raad is een van de partijen die bijdroeg aan de totstandkoming van dit platform. Daarnaast heeft de PO-Raad samen met Kennisnet de website ‘Slimmer leren met ICT’ ontwikkeld. Hier zijn specifieke voorbeelden te vinden hoe ICT kan helpen bij werkdruk.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.