Helden voor de klas

Meer studiekiezers voor leraarschap

Helden voor de klas is een communicatiecampagne om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Het Arbeidsmarktplatform PO wil met de campagne bijdragen aan een oplossing voor het groeiende lerarentekort in het primair onderwijs.

Helden voor de klas

Voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs onder studenten gestegen

Zes op de tien studenten met een passend profiel voor het beroep leraar geven de meeste voorkeur aan lesgeven in het basisonderwijs. Een flinke verbetering ten opzichte van 2017, toen 34% van deze studenten een voorkeur voor het basisonderwijs had. Dat blijkt uit onderzoek om het effect van communicatiecampagne Helden voor de Klas te meten.

Imago beroep leraar onder jongeren

De effectmeting onderzoekt hoe jongeren tegen het beroep leraar aankijken en in welke mate zij het beroep overwegen. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de jongeren waardering voor het beroep leraar heeft. Die waardering is in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven. Ook wordt zichtbaar dat een van de vier jongeren met een passend profiel zeker overweegt leraar te worden. Het aantal jongeren dat overweegt leraar te worden is echter niet groter geworden.

Scholieren hebben de hoogste voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs: zes van de tien scholieren met een passend profiel zouden het liefste lesgeven in het basisonderwijs. Onder studenten met een passend profiel voor het beroep leraar steeg de voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs het meest. In 2017 gaf 34% van hen aan een voorkeur te hebben voor het basisonderwijs, in 2019 steeg die groep jongeren naar 59%.

Positiever over leraarschap

Uit het onderzoek blijkt dat een van de drie scholieren die de communicatiecampagne Helden voor de Klas gezien hebben, positiever zijn gaan denken over het leraarschap. Via social media prikkelen jonge leraren en studenten van de lerarenopleiding jongeren om op een andere manier naar het beroep leraar te kijken. Met die verhalen was de campagne Helden voor de Klas sinds de start in 2017 21 miljoen keer zichtbaar onder jongeren. 

Meer dan 25.000 testen voor beroep leraar

Er is ook een online test die jongeren inzicht geeft over welke eigenschappen ze beschikken, hoe die passen bij het beroep leraar en of welk type onderwijs het beste bij hen aansluit. Die test is gedurende de campagne 25.841 keer ingevuld. De test blijft via onze website beschikbaar

Vervolg met Voor de klas ermee

De campagne Helden voor de klas was een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion om de instroom aan de pabo en de lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee wilde het een bijdrage leveren om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken. Het project liep tot en met schooljaar 2018-2019. De campagne is op het Grand Prix Content Marketing 2019 bekroond in de categorie ‘Partnership’, waarbij de synergetische samenwerking tussen opdrachtgever, bureau en mediapartners centraal staat.

Het Arbeidsmarktplatform PO is in oktober 2019 de vervolgcampagne ‘Je bent er voor de klas’ gestart om jongeren te interesseren voor het beroep leraar basisonderwijs. De campagne is te volgen via voordeklasermee.nl

Downloads