Meer zicht op vertrekredenen

Waarom meer leraren de afgelopen jaren van baan zijn veranderd is onbekend, maar het is goed mogelijk dat het lerarentekort hier een rol in speelt. Door het tekort zijn er meer baankansen voor leraren, waardoor zij eerder kunnen kiezen voor een baan dichter bij huis of een school die qua onderwijsvisie beter bij hen past. Dit is voor het Arbeidsmarktplatform PO aanleiding geweest een verkenning uit te voeren naar de vertrekredenen van leraren in de sector. Waarom besluiten leraren van baan te wisselen? Welke pushfactoren ervaarden zij in hun oude baan en wat trekt leraren aan in hun nieuwe baan?

Om dit in beeld te brengen, heeft het Arbeidsmarktplatform 420 mobiele leraren bevraagd naar hun vertrekredenen. Bijna 35 procent van de leraren die aan deze verkenning hebben meegewerkt, is op een school bij een ander schoolbestuur gaan werken. Ruim 26 procent is op een andere school bij hetzelfde schoolbestuur gaan werken, terwijl ruim een vijfde bij een werkgever buiten het primair onderwijs is gaan werken (85 personen). Leraren die besluiten het onderwijs te verlaten, gaan vooral in een andere onderwijssector werken, in de gezondheids- en welzijnszorg of de overige zakelijke/commerciële dienstverlening en overige niet-commerciële dienstverlening. Tot slot is zo’n 18 procent van de leraren binnen dezelfde school van baan veranderd.

Kijk voor alle uitkomsten in de publicatie ‘Verkenning vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs’ en de infographic, waar jij ook de gegevens van jouw school(bestuur) kunt invullen.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.