Sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid primair onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft in kaart gebracht hoe de arbeidsmarkt er nu en over vijf jaar uitziet en wat bekend is over duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Op basis hiervan zijn conclusies en eerste aanknopingspunten voor beleid opgesteld.