Het opstellen van een strategische personeelsplanning voor jouw school of bestuur kan een uitdaging zijn. Wij helpen je op weg.

Scenariomodel PO

Om het voor scholen en besturen gemakkelijker te maken een strategisch personeelsbeleid te voeren is het scenariomodel po ontwikkeld. Dit is een tool waarmee leerlingenprognoses en formatieramingen kunnen worden berekend. Door het aanpassen van de gegevens kunnen verschillende scenario's voor het opstellen van de meerjaren begroting en personeelsplanning worden getoetst.

Scenario's voor jouw school of bestuur

Werk in een afgeschermde omgeving, verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen en vergelijk het effect van eigen aannames.

Ga aan de slag met scenario's voor jouw school

Registreren

Het opstellen en vertalen van het beleid

Strategische personeelsbeleid begint met de uitgezette koers voor de toekomst van jouw organisatie. Op basis van de (onderwijs)visie en de ontwikkelingen en vernieuwingen bepaal je welke consequenties er zijn voor de samenstelling van het personeel en de competenties van de leraren. Deze handreiking biedt praktische handvatten voor het strategisch personeelsbeleid, met een overzicht van verschillende aspecten en instrumenten.

Lees de handreiking Strategisch personeelsbeleid