De teamcoachende schoolleider

Ontdek verschillende leiderschapsrollen

Op de pagina Waarderende gespreksvoering hebben we over Appreciative Inquiry en hoe je deze veranderkundige methode kunt toepassen in een teamdialoog. Op deze pagina lees je:

  • waarom jij als schoolleider een sleutelrol hebt in de interactie binnen je team
  • waarom het als schoolleider belangrijk is om teamcoachende skills te ontwikkelen
  • krijg je inzicht in de verschillende rollen die jij kunt vervullen voor jouw team

Help je team zich te ontwikkelen

Je herkent vast deze voorbeelden: er zijn botsende karakters in je team die zorgen voor irritaties tijdens de communicatie. Of er zijn onuitgesproken behoeften van teamleden waardoor de samenwerking stroever loopt dan nodig. Misschien werken teamleden te veel op hun eigen eilandje of zijn ze simpelweg tot stilstand gekomen in hun individuele ontwikkeling of in hun ontwikkeling als team. In deze situaties kun je als schoolleider met teamcoachende vaardigheden jouw team helpen om zich te ontwikkelen.

Als teamcoachende schoolleider faciliteer je de teamontwikkeling, waardoor het team in staat is te werken aan gezamenlijke doelen, afspraken met elkaar te maken en uiteenlopende behoeften te bespreken. Het team leert om samen complexe vraagstukken te onderzoeken en gaat zich verantwoordelijker voelen voor de samenwerking. Als teamcoachende schoolleider heb je een belangrijke rol: jij staat aan het roer om de kwaliteit van de interactie binnen je team te ontwikkelen. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende petten die je daarbij op kunt hebben.

Als teamcoachende schoolleider heb je een belangrijke rol: jij staat aan het roer om de kwaliteit van de interactie binnen je team te ontwikkelen.

De verschillende rollen als schoolleider

In je rol als schoolleider kun je verschillende petten op hebben: de leiderspet, de managerspet en de teamcoachpet.

Leiderspet

De leiderspet gaat over visie: wat vind jij belangrijk voor het team? En hoe vertaal je die visie naar hoe jullie binnen het team met elkaar en met professionalisering omgaan? Hierbij speelt ook de context van de organisatie een rol: wat is de visie van de organisatie (op professionalisering) en welke normen en waarden schrijft de organisatie voor?

Managerspet

De managerspet is gericht op resultaten: je stimuleert en ondersteunt je team om bepaalde resultaten te behalen. Dit kan gaan over inhoudelijke afspraken of juist het proces van hoe je dat met elkaar doet.

Teamcoachpet

De teamcoachpet gaat over teamcoaching om zo tot teamontwikkeling te komen. In de praktijk betekent dit dat je je tijdens de teamdialogen in eerste instantie vooral richt op het interactieproces binnen het team. De nadruk ligt op de proceskant: je stimuleert het team om samen tot gedragen acties en afspraken te komen. Op die manier kom je als team samen tot ideeën en oplossingen voor een vraagstuk, en neem je samen de verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossingen.

Je hebt niet altijd dezelfde pet op, je wisselt dit af. Als je weet welke pet je wanneer moet opzetten, kan dat jou en je team helpen. Het is heel leerzaam om je bewust te zijn van je pet, om steeds bewust een andere pet op te zetten en te zien welk effect dit heeft op je teamleden.

Welke pet hoort bij jou?

Ben je benieuwd welke pet jij meestal op hebt?

Na het maken van de test weet je welke pet jouw voorkeur heeft en hoe je andere petten meer kunt gebruiken.

Opdracht: wat is jouw voorkeurspet?

Welke van de drie bovenstaande petten gebruik jij het vaakst in je dagelijks werk? Probeer aankomende week te letten op situaties waarin je je leiderschapspetten afwisselt. Wat maakte dat je van pet wisselde? Wat was het effect van de wissel op jezelf en op de ander(en)? Bespreek dit met je collega-schoolleider.

Opdracht: (inter)actie met je team

Tijdens een overleg is het goed om als schoolleider te kunnen schakelen tussen inhoud, procedure en interactie. Bekijk de video waarin Renate in een interview vertelt wat dit inhoudt.

Observeer of laat een collega-leidinggevende jou observeren hoe jij met je team in (inter)actie bent. Inzicht hierin kan heel waardevol zijn.

Volgende stappen op weg naar een beter teamdialoog

Terug naar de vorige stap