Evaluatie en borging: zo blijf je verbeteren

Als je alle stappen hebt doorlopen, heb je ontdekt dat het belang is van een teamdialoog en hoe teamcoaching hieraan ten grondslag ligt. Ook heb je kennisgemaakt met de methodiek van waarderende gespreksvoering. Je hebt tips gekregen hoe om te gaan met jouw rol als schoolleider en inzicht gekregen in de totstandkoming van interactie met jouw team.

Tips om te borgen wat je hebt geleerd

1. Blijf ervaringen uitwisselen

Heb je deze expeditie samen met een collega-schoolleider gevolgd? Perfect! Met deze collega kun je afspreken regelmatig aan elkaar te vragen hoe het gaat met de teamdialoog. Wat gaat er goed? Wat vinden jullie nog lastig? Help elkaar om alles wat je hebt geleerd levendig te houden.
Heb je deze expeditie alleen gevolgd? Geen probleem. Er is vast een collega met wie je regelmatig afspreekt om bij te praten of te sparren. Mogelijk heb je diegene al verteld over deze expeditie. Spreek met deze collega af het regelmatig te hebben over de teamdialoog. Op die manier kunnen collega’s je helpen om je scherp te houden en actief te blijven werken aan verbetering.

2. Kijk naar wat er goed gaat en vier successen met je team

Mooi als je aan de slag gegaan bent met de opdrachten uit deze expeditie of als je dat nog van plan bent! Maar wees daarbij niet te hard voor jezelf. Misschien is het lastig de tips in de praktijk te brengen of loopt het nog niet zoals je had gedacht. Geef het niet op, maar bedenk voor jezelf wat er wél goed ging en wat een haalbare volgende stap is. Bedenk ook waarom je deze expeditie bent aangegaan en waarom je het belangrijk vindt om te oefenen met teamcoaching. Je kunt direct van waarde zijn voor jouw team en hoeft niet eerst een volleerd teamcoach te worden. Als je dat voor ogen houdt, ben je vast eerder geneigd om door te gaan en meer te proberen. Daarnaast is het belangrijk om successen (hoe klein of groot dan ook) met je team te vieren. Dat zorgt voor samenhorigheid en geeft energie voor het vervolg.

3. Oefening baart kunst


De eerste dialoog met je team kan onwennig zijn. Zowel voor jou, als leidinggevende, als voor je team. Misschien loopt het nog niet helemaal zoals je in gedachten had. Dat is geen probleem, want ook hiervoor geldt de kracht van de herhaling: hoe vaker je de dialoog met elkaar aangaat en hoe meer vlieguren je maakt, hoe beter het gesprek wordt. Belangrijk is dat je benadrukt dat het een proces van wennen is, zodat het team tijd heeft om steeds dialogischer en waarderender te worden in de gesprekken.

Terug naar de vorige stappen op weg naar een betere teamdialoog