Waarderend dialogisch één-op-ééngesprekken voeren

Op de voorgaande pagina’s hebben we verschillende leiderschapsrollen en teamontwikkelingsfasen toegelicht. We hebben gekeken welk effect jouw houding als schoolleider samen met de teamontwikkelingsthema’s heeft op de interactie binnen het team. Op de pagina vijf fasen van teamontwikkeling lag de nadruk op het interactieproces in het team. Op deze pagina lees je meer over het toepassen van Appreciative Inquiry tijdens individuele gesprekken.

Appreciative Inquiry geeft energie

In het onderwijs is er vaak weinig tijd om gesprekken met elkaar te voeren over wat mensen echt bezighoudt. Een gesprek moet snel even tussendoor, waardoor mensen zich soms onvoldoende gehoord of begrepen voelen. Een dialogische houding gebaseerd op Appreciative Inquiry kan dan uitkomst bieden.

Als er tijdens een gesprek meer nadruk ligt op het uitwisselen van persoonlijke ervaringen in plaats van meningen en abstracties, leer je elkaar beter kennen en ontstaat er meer verbinding tijdens het gesprek. In een dialoog is er aandacht voor wat er goed gaat, welke kwaliteiten van de medewerker daarbij van pas komen en hoe deze in de toekomst ook anders kunnen worden ingezet. Door vooruit te denken en te dromen over mogelijkheden in de toekomst, breng je die gewenste toekomst al een stap dichterbij. Het is vaak een energie generend proces.

Tijdens een dialogisch gesprek met teamleden kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Zo kan het gaan over de thuissituatie van een leerkracht, maar ook kun je het hebben over een conflict of functioneren. In individuele gesprekken kan het een uitdaging zijn om aandachtig te luisteren en je oordeel op te schorten. Het gesprek kan ook een hulpmiddel zijn om de ander echt te begrijpen. Gelukkig biedt bijna elk gesprek een kans om te oefenen.

Vragen voor een goed gesprek

De volgende vragen kunnen je helpen om een dialogisch gesprek te voeren op basis van gelijkwaardigheid en het gezamenlijk onderzoek.

Wat gaat er allemaal al goed?

Stel positieve vragen aan de medewerker en ontdek samen wat goed gaat. Wat gaat er goed en waardoor kon het zo goed gaan? Waar word je blij van? Wanneer ben jij op je best? In welke situaties voel jij je het prettigst?

Wat zou er nog meer kunnen zijn?

Ga samen op verkenning: Waar zou je meer van willen en hoe ziet dat er dan uit? Wat zou er gebeuren als je nog vaker in je element kunt zijn? Wat zou er veranderen voor de omgeving? Welke impact zou dat hebben?

Hoe zou dat eruitzien?

Wat is ervoor nodig om deze kwaliteiten breder in te zetten? Welke taken of rollen passen daarbij? Op welke plekken komt dit talent nog meer van pas? Hoe kun je je kracht inzetten om lastige situaties aan te pakken?

Wat ga je doen?

Maak samen afspraken om stappen te zetten in de gewenste richting.

‘Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen’.

David Cooperrider, grondlegger Appreciative Inquiry

Opdracht: luisteren zonder oordeel

Richt je tijdens de gesprekken die je de komende tijd met teamleden voert, eens nadrukkelijk op luisteren en probeer je oordeel op te schorten:

  • Welke oordelen merk je bij jezelf op?
  • Hoe vaak had je willen reageren en hield je je in?
  • Hoeveel vragen heb je gesteld om de ander nog beter te begrijpen?
  • Wat gebeurt er als je gaat vragen naar wat er goed gaat?

Volgende stap op weg naar een betere teamdialoog

Terug naar de vorige stap