Diversiteit en inclusie

De samenleving wordt steeds diverser. Deze diversiteit terugzien in een schoolorganisatie is belangrijk. Zo wordt de schoolorganisatie effectiever. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een organisatie beter presteert als de medewerkers uiteenlopende achtergronden en talenten hebben. Een divers team is vaak vernieuwender, meer tevreden en beter in staat om problemen op te lossen. Dat geldt ook voor teams die werken in het onderwijs.

Diversiteit is geen nieuw vraagstuk in de sector. Zo is er al jaren sprake van ondervertegenwoordiging van mannelijke leraren in het po. Ook komt er steeds meer aandacht voor etnisch-culturele diversiteit en genderdiversiteit bij de samenstelling van personeel. Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan de bewustwording van het belang van diversiteit en inclusie in schoolorganisaties. Dat doen we met onderzoek naar het thema en door praktijkverhalen binnen en buiten de sector op te halen. Ook zetten we onze lees- en luistertips voor je op een rij om je op weg te helpen met het bewust omgaan met het diversiteitsvraagstuk in jouw organisatie.

Inspiratiesessies diversiteit en inclusie

In het najaar van 2022 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO drie inspiratiesessies. Tijdens elke sessie bespreken ervaringsdeskundigen verschillende aspecten van diversiteit en inclusie en de effecten hiervan op besluitvorming.

Onderzoek naar diversiteit in het po
Literatuurverkenning: Diversiteit in de top en bij leraren in het PO (1)