Scenariomodel PO

Personeelsplanning op basis van prognoses

Het Arbeidsmarktplatform PO helpt jouw bestuur, school of regio op weg met het maken van een strategische personeelsplanning. Met het Scenariomodel PO maak je eenvoudig verschillende toekomstscenario’s en krijg je inzicht in jouw personeelsbehoefte en financiële ruimte. Draai zelf aan de knoppen en bereken leerlingenprognoses en formatieramingen.

Bekijk in onderstaande animatie wat het Scenariomodel PO voor jouw organisatie kan betekenen.

Module Strategische Personeelsplanning

Met de module Strategische Personeelsplanning (SPP) maak je een berekening van de formatie voor de komende jaren. Je krijgt inzicht in toekomstige tekorten of overschotten in de formatie en kunt het beleid hierop afstemmen. Dit kan ook op regionaal niveau, samen met andere scholen en besturen. Op deze manier krijg je regionaal inzicht in toekomstige personele tekorten of overschotten en kun je hierop het beleid afstemmen.

Aan de slag met strategisch personeelsbeleid? Lees de handreiking Strategisch personeelsbeleid of bekijk onderstaande video waarin stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je zicht krijgt op de formatiebehoefte voor de komende jaren.

Samen met de sector ontwikkeld

Het Scenariomodel PO is vraaggericht ontwikkeld. Om aan te sluiten op de gebruikerswensen, zijn schoolleiders en schoolbestuurders nauw betrokken bij de ontwikkeling van het model.

Scenario’s voor jouw school, bestuur of regio

Het Scenariomodel PO ondersteunt basisscholen bij het voeren van een strategisch personeelsbeleid. Met de tool krijg je inzicht in het verwachte aantal leerlingen, de bijbehorende formatie en de bekostiging voor de komende jaren (inclusief prestatiebox). Zo kun je heel makkelijk je personele formatie berekenen en hier je beleid voor de komende jaren op afstemmen. Daarnaast kun je de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvragen en is het mogelijk om prognoses te differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio (inclusief de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs).

Benieuwd wat je van de uitkomsten kunt verwachten? Bekijk dan het voorbeeldrapport op basis van het Scenariomodel PO.

Maak je eigen scenario’s

Met een persoonlijke inlogcode kun je zelfgemaakte scenario’s doorrekenen. Zo kun je aannames, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis bijstellen. Werk in een afgeschermde omgeving, verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen en vergelijk het effect van verschillende aannames. Door verschillende scenario’s op te stellen, krijg je inzicht in de toekomst van jouw school. Het grote gebruiksgemak van de online tool zit onder andere in de grafische weergave van de prognoses en de intuïtieve navigatie.

Module Strategische Personeelsplanning

Met de module Strategische Personeelsplanning (SPP) maak je een berekening van de formatie voor de komende jaren. Je krijgt inzicht in toekomstige tekorten of overschotten in de formatie en kunt het beleid hierop afstemmen. Dit kan ook op regionaal niveau, samen met andere scholen en besturen. Op deze manier krijg je regionaal inzicht in toekomstige personele tekorten of overschotten en kun je hierop het beleid afstemmen.

Aan de slag met strategisch personeelsbeleid? Lees de handreiking Strategisch personeelsbeleid

Samen met de sector ontwikkeld

Het Scenariomodel PO is van en voor de sector PO en is daarom kosteloos te gebruiken. Ga direct aan de slag en krijg inzicht in de leerlingprognoses en formatiebehoefte van jouw schoolorganisatie voor de komende jaren.