Deeltijdwerken

Deeltijdwerken in het primair onderwijs

Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt: meer dan de helft van de leraren werkt namelijk in deeltijd. Dit is meer dan in het voortgezet onderwijs (38 procent) en het landelijk gemiddelde (36 procent). Het stimuleren van mensen die meer uren willen werken, is een kansrijke optie om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen.

Waarom in deeltijd werken?

In 2022 voerde het Arbeidsmarktplatform PO een verkenning naar deeltijd werken in het primair onderwijs uit. Daarin werd onderzocht welke (beïnvloedbare) factoren een rol spelen bij de contractomvang van leraren:

  • Cultureel maatschappelijke normen (sociale normen)
  • Organisatorische factoren (hoe is het werk georganiseerd?)
  • Landelijk beleid en institutionele factoren
  • Levensfase afhankelijke factoren

Pilots verhoging van de deeltijdfactor

Het stimuleren van een langere werkweek is met het oog op de krappe arbeidsmarkt een actueel onderwerp. Zowel binnen als buiten het onderwijs zijn verschillende initiatieven gestart om de deeltijdfactor te verhogen. Een voorbeeld daarvan is stichting Het Potentieel Pakken (HPP), een organisatie die zich richt op het inzetten van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. In het najaar van 2021 startte HPP op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een pilot op een aantal scholen van de Haagse stichting Lucas Onderwijs. De pilot bestond uit informatievoorziening, een dialoogsessie voor leraren en optionele één-op-één gesprekken tussen leraren en de schoolleider. Een van de opbrengsten van deze pilot zijn concrete urenuitbreidingen: 25 procent van de deelnemende leraren die in deeltijd werken, pasten hun contractomvang aan. 

Benieuwd naar de effectiviteit en opbrengsten van de pilot Lucas Onderwijs van HPP? Lees dan ook de verkenning Deeltijd werken in het primair onderwijs. Deze verkenning biedt naast inzicht in factoren die rol spelen bij deeltijdwerken, ook inzicht in initiatieven om de deeltijdfactor te verhogen. Daarbij wordt in ingezoomd op de pilot van HPP.

Verhalen uit de praktijk

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk om de deeltijdfactor in het primair onderwijs te verhogen? Lees dan ook onze praktijkverhalen:

Onderzoek naar deeltijdwerk in het primair onderwijs
Verkenning en infographic Deeltijdwerken in het primair onderwijs (2)

Het stimuleren van mensen die meer uren willen werken, is een kansrijke optie om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Welke factoren zijn van invloed op deeltijdwerken in het primair onderwijs? En welke mogelijkheden zijn er om een langere werkweek te stimuleren? Om hier inzicht in te geven, voerde het Arbeidsmarktplatform PO de verkenning ‘Deeltijdwerken in het primair onderwijs’ uit. Benieuwd naar de belangrijkste uitkomsten? Bekijk ook de infographic.

Downloads