Generatiepact primair onderwijs

Hoe houd je medewerkers vitaal aan het werk tot aan het pensioen? Goed onderwijs staat of valt bij voldoende gekwalificeerde en inzetbare medewerkers, nu en in de toekomst. Daarom investeren veel schoolorganisaties in duurzame inzetbaarheid. Met het generatiepact kunnen schoolorganisaties medewerkers van alle leeftijden op een duurzame manier aan het werk houden.

Wat is het generatiepact?

Het generatiepact is een verzamelnaam voor een aantal regelingen met hetzelfde doel: medewerkers kunnen minder gaan werken, terwijl ze hun salaris gedeeltelijk behouden en hun pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorloopt. Er zijn verschillende manieren om de regeling in de praktijk uit te werken. Een veel gekozen variant is ‘80-90-100’, waarbij de medewerker 80 procent werkt, 90 procent krijgt doorbetaald en 100 procent pensioen opbouwt. Andere percentages zijn uiteraard ook mogelijk. Het uitgangspunt van het generatiepact is dat medewerkers minder werken en dat de werkgever bereid is om een deel van de kosten op zich te nemen, waardoor medewerkers vitaal kunnen doorwerken.

De voordelen van het generatiepact

Dankzij het generatiepact kunnen vooral oudere medewerkers minder uren werken en blijft hun waardevolle kennis voor de schoolorganisatie behouden. De regeling kan de regeling ruimte bieden aan jongere medewerkers om hun deeltijdfactor uit te breiden, zodat zij meer ervaring kunnen opdoen met lesgeven, maar ook meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Op deze manier heeft het generatiepact een positief effect op het werkplezier en de vitaliteit van alle medewerkers. Het generatiepact slim en gericht inzetten, kan medewerkers én werkgevers dan ook veel opleveren:

  • Meer werkplezier voor jong en oud
  • Lager ziekteverzuim van medewerkers
  • Behoud van waardevolle kennis
  • Goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Aan de slag met het generatiepact: handreiking en rekentool

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft op verzoek van de cao-tafel een handreiking generatiepact ontwikkeld. Hierin lees je meer over de mogelijkheden van het generatiepact voor werknemer én werkgever. Ook geven we rekenvoorbeelden en bruikbare tips om zelf aan de slag te gaan. Download de handreiking generatiepact.

Benieuwd naar de financiële gevolgen van het generatiepact? Het Arbeidsmarktplatform PO heeft ook een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunnen de financiële gevolgen van een generatiepact voor de werkgever worden doorgerekend. Ook berekent de tool, indicatief, de gevolgen voor het inkomen van medewerkers. Download de rekentool generatiepact.

Meer lezen?

De komende periode haalt het Arbeidsmarktplatform PO praktijkverhalen op van werknemers en werkgevers in het primair onderwijs die gebruikmaken van het generatiepact. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Houd dan onze website en LinkedIn-pagina in de gaten. Nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten worden op deze pagina gepubliceerd.