Andere vormen van onderwijs

Op school kun je kiezen voor een traditionele vorm van onderwijs of een andere, innovatieve, onderwijsvisie of organisatievorm. Denk aan Montessori-, Sterren- en Daltonscholen, brede scholen en integrale kindcentra.

Ben je op zoek naar ideeën? Wil je weten hoeveel concept- en profielscholen er zijn in het primair onderwijs? En wat de motieven en opbrengsten zijn van scholen die het onderwijs op een andere manier vormgeven? Klik op één van onderstaande onderwerpen.

Maak uw keuze