Behoud van leraren

Om het lerarentekort tegen te gaan is het ook belangrijk om leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs te behouden, naast het aantrekken van nieuwe leraren. Dat geldt voor zowel startende leraren als leraren die al langer in het primair onderwijs werken. Om leraren te kunnen behouden is het onder andere van belang een aantrekkelijke werkplek te bieden.

Voor het opzetten van activiteiten om leraren te behouden is het belangrijk om inzicht te hebben in antwoorden op de volgende vragen:

  • Over welke werkaspecten zijn leraren tevreden en over welke aspecten zijn ze minder tevreden?
  • Wat zijn de vertrekredenen?
  • Hoe verloopt de begeleiding van startende leraren en wat zijn de elementen van goede begeleiding?
  • Waarom verzuimen leraren?
  • Is dit werkgerelateerd?
  • En hoe kunnen leraren worden gestimuleerd om meer uren in de week te werken, zodat leraren die al werkzaam zijn in het primair onderwijs optimaal kunnen worden ingezet in het kader van het lerarentekort?

Bekijk alle informatie over het behoud van leraren door hieronder een keuze te maken.

Maak uw keuze