Behoud van leraren

Eén van de pijlers in de aanpak van het lerarentekort is het behoud van leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Dat geldt voor zowel startende leraren als leraren die al langer in het primair onderwijs werken.

Belangrijke vragen

Om een goede aanpak te maken voor het behoud van leraren is het belangrijk antwoorden te hebben op de volgende vragen:

  • Over welke werkaspecten zijn leraren tevreden en over welke aspecten zijn ze minder tevreden?
  • Wat zijn de vertrekredenen?
  • Hoe verloopt de begeleiding van startende leraren en wat zijn de elementen van goede begeleiding?
  • Waarom verzuimen leraren?
  • Is het verzuim werkgerelateerd?
  • Hoe kunnen leraren worden gestimuleerd om meer uren in de week te werken?
  • Kortom, hoe houd je de werkplek aantrekkelijk?

Meer weten? Klik op één van onderstaande onderwerpen.

Maak uw keuze