Beloning en carrièreperspectief

Om voldoende leraren aan te trekken en te behouden, heeft het kabinet maatregelen genomen die het beroep van de leraar aantrekkelijker moeten maken. Deze zijn onder andere gericht op de beloning en het carrièreperspectief van leraren. Zo is er de afgelopen jaren ingezet op versterking van de functiemix. Daarnaast kunnen leraren zich door deelname aan professionaliseringsactiviteiten verder ontwikkelen. Hoe zijn de leraren verdeeld over de salarisschalen? Hoe ervaren leraren hun carrièreperspectief? Aan welke professionaliseringsactiviteiten nemen leraren deel? En hoe is het nu gesteld met het imago van het lerarenberoep?

Bekijk alle informatie over de beloning en carrièreperspectief van leraren door hieronder een keuze te maken.

Maak uw keuze