Beloning en carrièreperspectief

Om het beroep van de leraar aantrekkelijker te maken, heeft de overheid maatregelen genomen. Deze zijn onder andere gericht op de beloning en het carrièreperspectief van leraren. Zo is er de afgelopen jaren ingezet op versterking van de functiemix. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor leraren om zich verder te ontwikkelen.

Hoe zijn de leraren verdeeld over de salarisschalen? Hoe ervaren leraren hun carrièreperspectief? Aan welke professionaliseringsactiviteiten nemen leraren deel? En hoe is het nu gesteld met het imago van het lerarenberoep? Klik op één van onderstaande onderwerpen.

 

Maak uw keuze