In, door- en uitstroom lerarenopleiding

Om de instroom naar de pabo en het aantal studenten dat de opleiding succesvol afrondt te vergroten, hebben we niet alleen zicht nodig op de in- en uitstroomcijfers. We hebben ook kwalitatieve gegevens nodig.

Wat zijn de motieven van verschillende doelgroepen om wel of niet voor het lerarenberoep te kiezen? Hoe tevreden zijn studenten met de pabo? En wat is de arbeidsmarktpositie van startende leraren? Klik op één van onderstaande onderwerpen.