In, door- en uitstroom lerarenopleiding

Voor het verminderen van het lerarentekort is het nodig dat de instroom op de pabo toeneemt en meer studenten de opleiding met succes afronden. Om de in- en uitstroom in en van de pabo te kunnen vergroten, is het niet alleen belangrijk zicht te hebben op de daadwerkelijke in- en uitstroomcijfers. Ook is het belangrijk om inzicht te hebben in antwoorden op de volgende vragen: Wat zijn de motieven van verschillende doelgroepen om wel of niet voor het lerarenberoep te kiezen? Hoe tevreden zijn studenten met de pabo? En wat is de arbeidsmarktpositie van startende leraren?

Bekijk alle informatie over de in-, door- en uitstroom van de pabo door hieronder een keuze te maken.