Stille reserve

Een deel van de beroepsbevolking heeft een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs, een Pabo- of Sen-diploma, maar werkt niet (meer) in het onderwijs. Deze groep wordt de ‘stille reserve’ genoemd. Voor het verminderen van het lerarentekort kan er een beroep worden gedaan op deze groep. Hoe groot is deze groep stille reserve? Wat zijn de kenmerken van deze groep? Welke belemmeringen ervaren zij voor herintreden? En hoe kan de stille reserve worden geholpen om weer aan de slag te gaan in het primair onderwijs?

Bekijk alle informatie over de stille reserve door hieronder een keuze te maken.

Maak uw keuze