Zij-instroom bevorderen

De reguliere instroom in het beroep is niet voldoende om het aantal leraarvacatures in het primair onderwijs de komende jaren te vervullen. Het aantal leraren kan worden vergroot door zij-instroom te bevorderen. Dat wil zeggen: professionals uit andere beroepen aanmoedigen om zich om te scholen tot leraar. Zij kunnen met behulp van de regeling subsidie zij-instroom of een (verkort) deeltijdtraject de overstap maken naar het primair onderwijs. Hoeveel subsidies zijn er de afgelopen periode aangevraagd? Hoe tevreden zijn zij-instromers die een opleidingstraject volgen? En welke meerwaarde ervaren onderwijsteams en scholen van de inzet van zij-instromers?  
Om het aantal zij-instromers in het primair onderwijs te vergroten is het ook belangrijk inzicht te hebben in de belemmeringen en kansen die zij in de praktijk ervaren. Welke drempels zijn er voor zij-instromers? En welke mogelijkheden zijn er om het aantal zij-instromers te vergroten?

Bekijk alle informatie over zij-instromers door hieronder een keuze te maken.

Maak uw keuze