Zij-instroom bevorderen

We kunnen het aantal leraren vergroten door professionals uit andere beroepen aan te moedigen zich om te scholen tot leraar (zij-instroom). Zij kunnen met behulp van subsidie of een (verkorte) deeltijdopleiding overstappen naar het primair onderwijs. Om het aantal zij-instromers in het primair onderwijs te vergroten, hebben we cijfers en kwalitatieve informatie nodig.

Hoeveel subsidie voor zij-instroom is aangevraagd? Hoe tevreden zijn zij-instromers over hun opleidingstraject? Welke belemmeringen en kansen ervaren zij in de praktijk? En wat is volgens onderwijsteams en scholen de meerwaarde van zij-instromers? Klik op één van onderstaande onderwerpen.

Maak uw keuze