De banenafspraak in de praktijk

Na een stage werkt Jordy als assistent-conciërge op de katholieke basisschool De Zandberg in Breda. Met zijn werkzaamheden – spullen klaarzetten, kopiëren, (vaat)wassen, onderhoud plegen aan het gebouw en het schoolplein – helpt hij conciërge Frank en ontzorgt hij ook de ruim zestig leraren. Zo assisteerde hij bij handvaardigheid in groep 5. Jordy: ‘De kinderen gingen een sleutelbordje maken voor Vaderdag. Ik heb de leerlingen geholpen met de uitleg en gereedschap.’

De Zandberg wilde bewust een stagiair met een arbeidsbeperking, zegt directeur Hans Staps. ‘Als je als stichting de visie hebt dat ieder mens welkom is, dan vind ik dat je verder moet kijken dan de eigen leerlingenpopulatie. Dan moeten mensen die minder makkelijk aan een baan kunnen komen ook een kans krijgen.’

Wat vertelt Jordy over zijn baan? Waarom is zijn school blij met hem? Hoe verlaagt hij de werkdruk? Lees het interview ‘Jordy is een gelukje’ op de website van Didactief. Het is gepubliceerd in de Special ‘Leraren: We hebben ze hard nodig’ (Didactief, december 2017) dat in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is verschenen.

Het Breda College voor voortgezet speciaal onderwijs helpt jaarlijks 5 van zijn leerlingen aan een (onderwijs)baan via de Banenafspraak. ‘Dat moeten er meer worden’, zegt stagecoördinator Marjolein Hendrickx. ‘Ons ideaal is: Creëer een beschutte werkplek in een reële werksituatie om zo door te stromen naar een vaste baan.’ Haar advies aan schoolleiders: ‘Kijk wat je aan taken kunt wegnemen bij leraren. Onze mensen zijn heel goed in het bieden van helpende handjes. Van punten slijpen en veters strikken tot kopieerwerk, brieven voorbereiden, stapels maken en lamineren.’

Stichting Codenz: ‘Zo is iemand gewoon’

Stichting Codenz  heeft in samenwerking met het UWV op meerdere scholen een inclusieve arbeidsmarktanalyse gedaan. Daar kwamen prachtige mogelijkheden uit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Codenz heeft inmiddels op negen van de tien locaties iemand met een arbeidsbeperking aan het werk. Ze zijn helemaal opgenomen in de teams van medewerkers.
Lees verder

Meer voorbeelden

In het primair onderwijs zijn al veel voorbeelden te vinden van banen in het kader van de banenafspraak. Op de website van de Po-raad vind je vier praktijkvoorbeelden van scholen in de regio beschreven.

Functiecreatie primair onderwijs

Bij functiecreatie worden bestaande werkprocessen anders ingericht, waardoor het huidige personeel zich kan richten op innovatie en het verbeteren van het onderwijs. De eenvoudige taken worden samengevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen die nu veelal buiten de arbeidsmarkt staan. Het kan daarbij gaan om taken van leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel die minder goed aansluiten op hun opleidingsniveau en hun kerncompetenties. Daardoor kunnen zij minder tijd besteden aan waar zij goed in zijn en wat waarde creëert voor de school. Schoolbesturen die functiecreatie inzetten, spelen goed in op de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten.

Voordelen functiecreatie voor schoolbesturen

  • Een effectievere en efficiëntere inzet van personeel;
  • Het verminderen van werkdruk en verhogen van werkplezier;
  • Het creëren van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en hiermee bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien speel je in op de afspraken uit het sociaal akkoord;
  • Diverse aanbieders waaronder de SW-organisatie verzorgt de opleiding en begeleiding van de medewerkers met een arbeidsbeperking;
  • Relatief lage kosten en weinig risico: de school betaalt uitsluitend de loonwaarde van de medewerker, onafhankelijk of medewerkers werken op contract of inleenbasis werken.

Voor de uitvoering kun je terecht bij het Werkgeverservicepunt in jouw regio (WSP). Hierin werken gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen. Ter ondersteuning van de uitvoering heeft het Arbeidsmarktplatform PO samen met SBCM, het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven, voorbeelden en tips verzameld in een handreiking Functiecreatie primair onderwijs. In deze handreiking staan voorbeelden van ingevulde functies, een business case en tips over bijvoorbeeld samenwerking, taakverdeling en begeleiding.

Sinds de cao PO 2018-2019 is de functie participatiebaan separaat vermeld in artikel 5.4. Een werknemer die is benoemd of aangesteld in de categorie ‘participatiebaan’ wordt bezoldigd volgens de salarisschaal ‘participatiebaan’ vermeld in bijlage A4 van deze cao. Gemeenten gaan bij de loonkosten subsidieberekening uit van het wettelijk minimum jeugdloon. Dit kan in sommige gevallen lager zijn dan de salarisschaal Participatiebaan.

Voorbeelden van functiecreatie in het primair onderwijs

Meerdere onderwijsinstellingen hebben al een of meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Deze medewerkers zijn niet in dienst gekomen door middel van functiecreatie, maar het geeft een goed beeld van de mogelijkheden van de inzet van deze medewerkers in het onderwijs. Hieronder een aantal voorbeelden.

Vijftien conciërges bij Penta Primair

Penta Primair is een organisatie van 25 basisscholen in Groningen en Drenthe, met 3600 leerlingen. Via SW-organisatie Novawork werken 15 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als conciërge op die scholen. Penta Primair kijkt ook naar andere opties, bijvoorbeeld voor klassenassistenten.

Administratief medewerker bij Adelante, speciaal onderwijs

Adelante is een zorggroep met als kernactiviteiten: speciaal onderwijs & wonen , volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, audiologie & communicatie Saskia werkt met veel plezier als receptioniste en administratief medewerkster bij Adelante speciaal onderwijs in Valkenburg aan de Geul. Terug op haar oude school na twee jaar vrijwilligerswerk. SW-organisatie Vixia heeft Saskia gedetacheerd en houdt af en toe een voortgangsgesprek. Meer begeleiding is niet nodig. Afgezien van haar aangepaste werkplek en haar hulphond Diva, is Saskia gewoon een van de medewerkers. Mensen helpen vindt ze het leukste wat er is.

Functiecreatie basisonderwijs, mgr Bekkersschool, Delft

Functiecreatie basisonderwijs, De Beelen, Tolbert

Aanvullende informatie functiecreatie

Een jobcreator (adviseur) van het SW-bedrijf kan de mogelijkheden voor functiecreatie op de school onderzoeken door het uitvoeren van een verkennend onderzoek via een ‘quick scan’. Hieronder staan vier voorbeelden van een quick scan:

Wil je meer informatie over functiecreatie of de wet Banenafspraak? Neem dan contact op met met een van onze regioadviseurs .