Landelijke aanpak personeelstekort

Het primair onderwijs kent een groot kwantitatief personeelstekort. De instroom van nieuwe leraren is te klein om het vertrek op te vangen van collega’s die gaan werken in een andere onderwijssector, buiten het onderwijs hun carrière vervolgen of met pensioen gaan. Schoolbesturen, werkgeversorganisaties, onderwijsvakbonden, opleidingen, gemeenten en de landelijke overheid werken samen om het personeelstekort aan te pakken.

Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes heeft het Arbeidsmarktplatform PO informatie verzameld over de landelijke aanpak van het personeelstekort.

Maatregelen aanpak personeelstekort in het primair onderwijs

De landelijke aanpak van het personeelstekort in het primair onderwijs bestaat uit verschillende maatregelen. Arbeidsmarktplatform PO heeft alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het personeelstekort op een rij gezet. Het beleid om het personeelstekort op te lossen van besturen, werkgeversorganisaties, vakbonden, lerarenopleidingen, gemeenten en ministerie kent de volgende thema’s:

Beleid personeelstekort

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat een landelijke strategie uitvoeren met onderdelen van de hieronder genoemde maatregelen. In hun brief van juni 2022 schrijven de ministers Dijkgraaf en Wiersma dat er een concreet actieplan komt met een landelijke aanpak, aansturing en doorzettingsmacht. In december 2022 bracht kwartiermaker Lodewijk Asscher het advies Kinderen eerst  uit. Daarin pleit hij voor een extra accent op samenwerking in de regio. In nieuw te vormen Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (RATO) worden nieuwe leraren geworven, opgeleid en begeleid. Zij komen eerst in dienst van deze RATO’s en schoolbesturen kunnen ze in dienst nemen wanneer zij dat willen. Daarnaast komt er een landelijke Realisatie Eenheid bij het ministerie van Onderwijs, dat bureaucratische belemmeringen aanpakt. Doel van het hele pakket is het werven en opleiden van meer mensen, zoals zij-instromers. Deze structuur moet in 2023 zijn opgezet.

Meer cijfers en trends over de omvang, spreiding en prognoses van het lees je hier: 

Regionale aanpak centraal

De arbeidsmarkt voor het onderwijs heeft een sterk regionaal karakter. Scholen kunnen individueel of in samenwerking acties ondernemen om lerarentekorten aan te pakken. De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert de regionale samenwerking tussen onder andere scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken. Deze RAP’s zullen samen met de Platforms Samen Opleiden opgaan in de nieuwe Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (RATO).

Gebruik de landelijke trends, achtergronden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om maatregelen te nemen. Bekijk hier de regionale arbeidsmarktanalyses voor het po. Of neem contact op met onze regio-adviseurs voor ondersteuning bij regionale samenwerking.

1. Meer personeel

Centraal in het beleid staat het werven van meer personeel. Hieronder vind je per onderwerp gegevens over het beleid, de laatste cijfers en de ontwikkelingen:

2. Verbeteren arbeidsomstandigheden

Het aanpakken werkdruk is belangrijk voor het behoud van onderwijsmedewerkers, net als begeleiding van starters. Informatie over beleid en de trends over arbeidsomstandigheden vind je hier:

3. Verbeteren arbeidsvoorwaarden

Een hoger salaris, meer carrièremogelijkheden en ruimte voor professionalisering kunnen de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten. Het beleid plus feiten en cijfers over arbeidsvoorwaarden vind je hier:

4. Onderwijs anders organiseren

Door de schoolweek aan te passen, de inzet van ander personeel dan leraren en het gebruik van ICT te bevorderen, zijn er kansen om het personeelstekort te verzachten. Het beleid en de ontwikkelingen over anders organiseren op een rij: