Aanpak lerarentekort

Het personeelstekort in het primair onderwijs is volop voelbaar. Het is een complex probleem waar geen pasklare oplossing voor bestaat. Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes, zowel landelijk als regionaal, heeft het Arbeidsmarktplatform PO informatie verzameld over de aanpak van het lerarentekort.

Zes hoofdlijnen

De landelijke aanpak van het lerarentekort in het primair onderwijs bestaat uit zes hoofdlijnen. Deze zie je in onderstaande mindmap. Arbeidsmarktplatform PO heeft alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze zes hoofdlijnen op een rij gezet. Wil je meer weten over een van deze hoofdlijnen? Klik er dan op in onderstaande mindmap.

mindmap-lerarentekortIn, door- en uitstroom lerarenopleiding Zij-instroom bevorderenbehoud van lerarenStille reserveBeloning en carrièreperspectiefAnders organiseren en innovatieve ideeën

Download hier de factsheet Lerarentekort: trends en achtergronden

Samenwerking in de regio

De arbeidsmarkt voor het onderwijs heeft een sterk regionaal karakter. Scholen kunnen individueel of in samenwerking acties ondernemen om lerarentekorten aan te pakken. De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert de regionale samenwerking tussen onder andere scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken.

Benut informatie en ondersteuning

Gebruik de landelijke trends, achtergronden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om maatregelen te nemen. Bekijk hier de arbeidsmarktanalyse voor het po. Of neem contact op met onze regio-adviseurs voor ondersteuning bij regionale samenwerking.

Eerdere berichten