Personeelstekort: trends en achtergronden

Aanpak lerarentekort op hoofdlijnen

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer voelbaar. Voor veel scholen is het moeilijk om vacatures te vervullen. Het lerarentekort is een complex probleem waar geen pasklare oplossing voor bestaat.

Arbeidsmarktinformatie over actielijnen lerarentekort

Om de sector te ondersteunen bij het maken van keuzes, zowel landelijk als regionaal, heeft het Arbeidsmarktplatform PO arbeidsmarktinformatie verzameld over de zes hoofdlijnen van de landelijke aanpak van het lerarentekort. In de analyses vind je kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de zes hoofdlijnen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de instroom op de pabo? Maar ook: waarom kiezen studenten al dan niet voor de pabo en hoe tevreden zijn zij over hun opleiding?

Wil je meer weten over een van de zes hoofdlijnen? Klik dan op de verschillende hoofdlijnen in de onderstaande mindmap. Elke hoofdlijn bestaat uit verschillende sublijnen. Kies voor een hoofdlijn en de mindmap en bekijk dan alle informatie over de verschillende verschillende sublijnen.

mindmap-lerarentekortIn, door- en uitstroom lerarenopleiding Zij-instroom bevorderenbehoud van lerarenStille reserveBeloning en carrièreperspectiefAnders organiseren en innovatieve ideeën


Download hier de factsheet Lerarentekort: trends en achtergronden

Samenwerking in de regio

De arbeidsmarkt voor het onderwijs heeft een sterk regionaal karakter. Scholen kunnen individueel of in samenwerking acties ondernemen om lerarentekorten aan te pakken. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten (RAP) wordt de regionale samenwerking tussen scholen, schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere betrokkenen gestimuleerd. Ter onderbouwing van hun acties is het belangrijk dat scholen en schoolbesturen inzicht hebben in relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor hen kunnen de landelijke trends en achtergronden dienen als benchmark of kompas om maatregelen te nemen.

Van Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) naar Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, konden van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort (RAL), waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Eerdere berichten