Samenwerken loont: Zich op cijfers, aan de slag met strategische personeelsplanning in de regio

Veerkracht vraagt om vooruitdenken. Om in te kunnen spelen op meer dan alleen de individuele veerkracht van jouw medewerkers heb je als school(bestuur) een langetermijnvisie en strategisch HRM-beleid nodig. Dat betekent dat je niet alleen kijkt naar wat medewerkers nú nodig hebben, maar ook naar de behoefte in de toekomst en daar nu al op anticipeert. Benieuwd hoe je dat aanpakt? In het kader van ‘Samenwerken loont’ organiseert het Arbeidsmarktplatform PO op donderdag 17 februari van 14.30 tot 17.30 een online sessie over (regionale) strategische personeelsplanning (SPP) en het Scenariomodel PO. Tijdens het webinar krijg je uitleg over de verschillende aspecten van regionaal strategisch personeelsbeleid. Ook laten we zien hoe je met de vernieuwde SPP-module van het Scenariomodel PO richting kunt geven aan dit beleid en het verder kunt onderbouwen. Deelname is kosteloos.

Het webinar is voor: schoolleiders, beleidsadviseurs onderwijs en HR-medewerkers die zich bezighouden met strategisch personeelsbeleid en/of regionale samenwerking. Ook is deze clinic interessant voor projectleiders Regionale Aanpak Lerarentekort. Naast uitleg over regionale SPP en het Scenariomodel PO leggen we een verband met uitkomsten uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2021: een tweejaarlijkse publicatie van het Arbeidsmarktplatform PO waarin onder andere het personeelstekort regionaal in beeld gebracht wordt. Tot slot gaan we samen aan de slag met de SPP-module van het Scenariomodel PO.

Over het Scenariomodel PO

Het Scenariomodel PO is een online instrument dat schoolorganisaties ondersteunt bij het voeren van een strategisch personeelsbeleid. Met het instrument kun je zelf formatieramingen en leerlingprognoses berekenen. Op basis van diverse scenario’s krijg je inzicht in je personeelsbehoefte en financiële ruimte.

Webinarreeks Samenwerken loont

In de webinarreeks Samenwerken loont bespreken we manieren waarop je samen kunt werken om het personeelstekort aan te pakken. De volgende webinars staan gepland in 2022:

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.