Coachen van beginnende leraren is een voorwaarde voor goed onderwijs

Het coachen van beginnende leraren loont, zo blijkt uit onderzoek. In het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Hiermee kunnen ze collega’s observeren en coachen met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument. En deze coaching werkt, op voorwaarde dat er gecoacht wordt in de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Zo versterken leraren hun professionele vaardigheden met lesobservaties en coaching. Zo legt prof. Dr. Wim van de Grift uit.

Het project ‘Kom kijken in de klas’ is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en prof. Dr. Wim van de Grift. De coaching vindt plaats met behulp van het observatie-instrument ICALT. Deze aanpak stimuleert een open leercultuur waarin leerkrachten ermee vertrouwd raken om bij elkaar in de klas te kijken. Zo geven ze elkaar feedback en helpen ze elkaar.

Hoe ontwikkelt het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich?

ICALT is een observatie-instrument, ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Wim van de Grift. Dit instrument brengt in kaart hoe het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zich ontwikkelt. Het richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen:

  • een veilig en stimulerend leerklimaat
  • efficiënte lesorganisatie
  • duidelijke en gestructureerde instructie
  • intensieve en activerende les
  • afstemming van instructie en verwerking op verschillen
  • het aanleren van leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen

Aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling

Aansluiting binnen de zone van naaste ontwikkeling is essentieel voor iedere vorm van groei, zo vertelt prof. dr. Wim van de Grift. Ben je benieuwd hoe dat werkt en hoe dit bijdraagt aan goed onderwijs? Bekijk zijn uitleg in deze video.

Geïnteresseerd in de aanpak?

Wil jij ook een aanvraag doen voor deze aanpak van coaching? Scholen kunnen met nieuwe aanvragen terecht bij prof. Dr. Wim van de Grift. Stuur een mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Meer lezen?

Lees meer over de projectresultaten in de Factsheet eindevaluatie Kom kijken in de klas en bekijk deze video met meer achtergrond over ICALT. Het project Kom kijken in de klas is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en prof. Dr. Wim van der Grift en helpt scholen bij het creëren van een professionele leercultuur

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.