Handreiking ‘Regionale samenwerking is de moeite waard’

Hoe kan samenwerking helpen arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken en hoe geef je die samenwerking vorm? De handreiking ‘Regionale samenwerking is de moeite waard’ van VOION ondersteunt schoolbesturen bij deze vragen. De handreiking is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar ook bestuurders in het primair onderwijs kunnen er hun voordeel mee doen.

Het lerarentekort in het po en het vo is een actueel voorbeeld van een arbeidsmarktvraagstuk dat beter samen op te pakken is dan alleen. Door samen leerkrachten te werven of een gezamenlijke invalpool te organiseren, kunnen schoolbesturen in de regio elkaar steunen. Maar ook bij een dalend leerlingenaantal kan samenwerking oplossingen bieden. De handreiking ‘Regionale samenwerking is de moeite waard’ helpt schoolbesturen in actie te komen en keuzes te maken.

Bezinnen, aftasten en zorgen voor draagvlak

De auteurs van de handreiking adviseren schoolbesturen om voor ze gaan samenwerken, eerst goed stil te staan bij de vraagstukken die spelen en de motieven voor samenwerking. Tast daarna af welke andere schoolbesturen open staan voor een samenwerking. Draagvlak voor de samenwerking ontstaat door de schoolleiders, de raad van toezicht, het personeel en de medezeggenschapsraad vanaf het begin bij het proces te betrekken en hen mede-eigenaar te maken van de problematiek op de arbeidsmarkt.

Vormen van samenwerking

Schoolbesturen kunnen op verschillende manieren samenwerken. De handreiking beschrijft drie verschillende vormen van samenwerking: van een gezamenlijke vacaturebank (lichte vorm), via een HR-servicepunt (gemiddelde vorm) tot een regionaal mobiliteitscentrum (zware vorm). In de handreiking vind je bij elk van deze vormen:

  • de kansen en mogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie;
  • tips voor de (juridische) inrichting van de samenwerking;
  • de financiële gevolgen en mogelijke belemmeringen;
  • praktijkvoorbeelden van scholen die al op deze manier samenwerken.

Je kunt de handreiking downloaden op de website van VOION.

Expertisecentrum POvoorderegio

Voor advies en ondersteuning bij samenwerking in het po kun je ook terecht bij het expertisecentrum POvoorderegio van het Arbeidsmarktplatform PO. Wil je samen met andere schoolbesturen vraagstukken oppakken als vervanging bij ziekte, het lerarentekort of de behoefte aan gespecialiseerd personeel? Wij helpen je graag deze samenwerking op te zetten. Kijk hiervoor op de website van POvoorderegio.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.