In gesprek over werkdruk

In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om werkdruk aan te pakken. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een aantal middelen ontwikkeld zodat onderwijsteams zelfstandig het gesprek over werkdruk kunnen voeren. Naast de factsheet en de praktijkvoorbeelden is er nu ook een gesprekskompas ontwikkeld om de werkdruk aan te pakken.

Factsheet

In de factsheet aan de slag met het werkdrukakkoord  voor scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen om tot de juiste maatregelen te komen. Werkdruk terugdringen start met een gesprek in het team. Samen gaat u de dialoog aan over knelpunten en oplossingen. Waar komt de werkdruk vandaan en wat kunt u eraan doen? Het schoolbestuur bewaakt daarbij de kaders en ondersteunt het proces.

Praktijkverhalen

De inzet van de middelen is voor iedere school anders, de uiteenlopende praktijkverhalen zijn ontwikkeld ter inspiratie. De ene school wil mogelijk investeren in vakleerkrachten gym of muziek, onderwijsassistenten of een conciërge. Een andere school denkt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ICT. In de praktijkverhalen leest u van zeven scholen welke keuzes ze hebben gemaakt en wat dat oplevert.

Het gesprekskompas: zelfstandig in gesprek over werkdruk

Naast de factsheet en de praktijkverhalen is nu ook het gesprekskompas werkdruk ontwikkeld waarmee scholen zelfstandig het gesprek over werkdruk kunnen voeren. Dit is een poster die scholen kunnen aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO. Het gesprekskompas bestaat uit acht stappen waarin u samen met jouw team dieper ingaat op de werkdrukbeleving. In het begin bespreekt u bijvoorbeeld in tweetallen: Wat zie je? Wat doe je? Wat voel je? Wat hoor je? Daarna turft u de drie belangrijkste oorzaken voor uzelf. In circa twee uur gaan de duo’s samen in dialoog over oorzaken en mogelijke oplossingen van de werkdruk in jouw school.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.