Kennisdelingsbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort september 2019

Het lerarentekort is een groot issue op dit moment. Gelukkig zien we veel samenwerkingen in de regio’s. Vorig jaar zijn we gestart en we zijn hier bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren. ’ Met deze woorden opende Simone Hoogenboom, programmaleider van het Arbeidsmarktplatform PO, de kennisdelingsbijeenkomst voor de penvoerders op woensdag 4 september 2019 in Utrecht.

Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen bij de diverse kennistafels aan de slag met hun ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort. Het ging onder meer over de thema’s: stimuleren van zij-instroom, imago van het beroep en behoud van leraren.

Daarnaast waren tijdens deze middag ook  vertegenwoordigers van Arbeidsmarktplatform PO en  Min. OCW aanwezig voor vragen en advies.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.