Meer studenten kiezen voor pabo

Het aantal studenten dat kiest voor de pabo stijgt. Bij zowel de voltijd- als deeltijdopleidingen is het aantal aanmeldingen ten opzichte van het voorgaande jaar fors toegenomen. Dit meldt het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) op basis van cijfers van DUO en een eigen inventarisatie.

Halverwege juni hebben 1.735 personen zich aangemeld bij de deeltijdopleidingen. Dat is dertig procent meer dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen bij de voltijdopleidingen steeg in deze periode minder hard, maar ook hier is sprake van een toename. In totaal hebben 7.864 personen zich aangemeld voor de voltijdopleidingen, elf procent meer dan vorig jaar. Ook de zij-instroomtrajecten winnen aan populariteit. Het aantal aanmeldingen verdubbelde ruim naar 350, terwijl er door het ministerie van OCW 160 trajecten worden vergoed.

Dat vooral de deeltijdopleidingen en zij-instroomtrajecten aan populariteit winnen, lijkt erop te wijzen dat niet alleen scholieren en mbo-studenten zich aanmelden voor de pabo, maar dat ook meer werkenden kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Deeltijdopleidingen en zij-instroomtrajecten worden vaak door deze laatste groep gevolgd.

Toename na daling instroom

De toename van het aantal aanmeldingen volgt op een periode waarin het aantal pabostudenten onder druk stond. Vooral tussen 2014 en 2015 daalde de instroom aan de pabo’s sterk. Waarschijnlijk als gevolg van de aangescherpte toelatingseisen aan de pabo. Sindsdien stijgt het aantal instromende studenten weer licht, maar het aantal studenten lag in 2016 nog altijd fors lager dan tien jaar geleden.

De stijging in het aantal aanmeldingen bij de pabo’s is een positieve ontwikkeling, zeker in het licht van het voorspelde lerarentekort in de sector. Zonder beleidswijzigingen neemt dit tekort de komende jaren fors toe, tot ruim 4.600 fte in 2023. Mocht de groei op de pabo’s doorzetten, dan zou het tekort lager uit kunnen vallen. Daarvoor is het wel van belang dat de personen die zich aanmelden ook daadwerkelijk starten met de pabo. Tussen het aantal aanmeldingen en diegenen die daadwerkelijk starten met de pabo kan een discrepantie zitten.

Het vak leraar in de spotlight

Verschillende instanties proberen het beroep van leraar in de spotlights te zetten en zo een impuls te geven aan het aantal studenten dat kiest voor de pabo. Ook het Arbeidsmarktplatform PO levert hier een bijdrage aan. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO samen met Qompas met behulp van een communicatiecampagne de belangstelling onder studiekiezers voor het beroep van leraar vergroten. En ook via de campagne ‘Wat draag jij bij?‘ geeft het Arbeidsmarktplatform PO een impuls aan een beter imago van het beroep van leraar, specifiek onder potentiële zij-instromers en herintreders.

Bron: NOS en NRC

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.