Ministerie stimuleert regionale aanpak in strijd tegen lerarentekort

In een brief aan de Tweede Kamer laat het ministerie van OCW weten welke extra maatregelen er worden genomen om het lerarentekort terug te dringen. Het ministerie wil vooral inzetten op een regionale aanpak, strategisch personeelsbeleid, minder ziekteverzuim en meer uren werk voor parttimers. Daarnaast krijgt het primair onderwijs meer mogelijkheden voor zij-instroom en budget om onderwijsassistenten op te leiden tot leerkracht.

In Midden- en Zuid-Nederland zijn de scholen weer begonnen. In veel regio’s is het uiteindelijk gelukt om voldoende leraren te vinden, maar vooral in de Randstad zijn er tekorten. In alle regio’s wordt het een uitdaging om voldoende vervanging te vinden als er een griepgolf komt.

Regionale aanpak

Volgens de ministers ligt de oplossing voor de aanpak van het lerarentekort vooral in de regio. Ze zijn dan ook blij met projecten waarin regionale samenwerking centraal staat, zoals projecten van het Arbeidsmarktplatform PO. Als extra maatregel tegen het lerarentekort komen er regionale aanjagers die partijen helpen om een eigen regionale aanpak te realiseren. Een aanpak die zo mogelijk aansluit bij al bestaande netwerken en bij het bedrijfsleven. Op advies van de Onderwijsraad komt er ook een landelijke stuurgroep die zorgt voor kennisuitwisseling tussen de verschillende regio’s en sectoren. Over de uitwerking van deze plannen overlegt het ministerie met de sociale partners.

Strategisch personeelsbeleid, ziekteverzuim en deeltijders

Het ministerie wil ook dat scholen een strategisch personeelsbeleid voeren waarin ze verder vooruit kijken en waarin ze zich niet alleen focussen op de personeelsvraag van een individuele school. Door bijvoorbeeld te investeren in goede begeleiding, in ontwikkeling en professionalisering kunnen scholen aantrekkelijk worden voor personeel. Daarnaast liggen kansen in bovenbestuurlijke samenwerking op personeelsgebied, zoals in regionale transfercentra. Verder zouden schoolbesturen volgens het ministerie moeten kijken hoe ze het ziekteverzuim kunnen terugdringen (eventueel met hulp van het Vervangingsfonds) en hoe ze het aantal uren van deeltijders kunnen uitbreiden.

Nieuwe maatregelen PO

Voor het primair onderwijs introduceert het ministerie in de kamerbrief twee aanvullende maatregelen:

  1. Studenten die de (verkorte) deeltijdpabo volgen met een afgerond hbo-diploma mogen al tijdens hun opleiding gaan lesgeven. Dat kan op jaarbasis zo’n 200 fte extra opleveren.
  2. Er komt budget om per jaar 50 onderwijsassistenten op te leiden tot leerkracht, met een cofinanciering van het ministerie van OCW en het bestuur.

Verder gaat het ministerie door met het plan van aanpak dat in 2017 is gelanceerd om het lerarentekort tegen te gaan. Dit plan zet bijvoorbeeld in op een hogere in-, door- en uitstroom bij lerarenopleidingen, meer zij-instroom en een beter belonings- en carrièreperspectief.

Hulp bij regionale samenwerking

Bij de aanpak van het lerarentekort stimuleert en ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerking op verschillende manieren. Zo starten er dit nieuwe schooljaar met financiële steun van het platform weer 5 pilots van samenwerkingsverbanden die het lerarentekort op een vernieuwende manier aanpakken. En met het expertisecentrum POvoorderegio helpt het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen die regionale samenwerking willen opzetten. Wilt u ook het lerarentekort aanpakken door regionale samenwerking en bent u op zoek naar advies of instrumenten? Neem dan contact op met POvoorderegio.

Meer informatie

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.