Staat van het Onderwijs 2020: lerarentekort blijft onverminderd hoog

Het lerarentekort in het primair onderwijs blijft onverminderd hoog en het aantal vacatures waar minder dan vijf kandidaten op reageert, stijgt tot 76 procent. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs.

Grafiek Schoolleiders En Lerarentekort Naar Regio

Het lerarentekort is niet gelijk verdeeld over het land. Het tekort treft met name de Randstad en in het bijzonder de grote steden. Dat heeft onder andere te maken met de leerling ontwikkeling in deze regio’s. Ook de leeftijdsopbouw van het lerarenkorps speelt een rol, evenals de ontwikkeling van het aantal pabogediplomeerden. In de grote steden zijn er daarnaast meer leraren die vertrekken naar een school buiten de stad dan dat er nieuwe leraren de stad in komen.Ook op lange termijn zullen de tekorten blijven stijgen, met de grootste problemen in de G4 en Almere.

Bekijk voor meer informatie het rapport en bijbehorende factsheet Arbeidsmarktmobiliteit in het po

Lerarentekort bedreigt kwaliteit onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat door de tekorten steeds verder onder druk. Dat zien we vooral bij zwakke scholen: deze scholen hebben meer (online) vacatures. Ook scholen met een meer uitdagende leerling populatie zoeken vaker online naar leraren en hebben meer vacatures. Deze ongelijke verdeling is een zorg en draagt potentieel bij aan meer kansenongelijkheid tussen leerlingen. Ook zien we dat schoolleiders en bestuurders veel tijd kwijt zijn aan het zoeken van oplossingen voor het tekort. Dit gaat mogelijk ten koste van hun andere taken.

Ook een tekort aan schoolleiders

Ook aan schoolleiders is in het primair onderwijs een tekort, laat de Inspectie van het Onderwijs weten. Wel neemt de vacature-intensiteit voor schoolleiders af. Dit betekent niet direct dat er geen vacatures zijn: scholen kunnen ook besluiten deze taken anders te beleggen. Zo is het aantal fte aan schoolleiders per school de afgelopen tien jaar gedaald van 1,4 naar 1. Wanneer er vacatures voor schoolleiders zijn, lijken deze beter te vervullen dan vacatures voor leraren.

Grafiek Vacatureintensiteit

Meer informatie?

Ben je op zoek naar aanvullende gegevens over de arbeidsmarkt in jouw regio, bijvoorbeeld over jouw eigen school of schoolbestuur? Via het Scenariomodel PO kun je zelf een berekening maken van de benodigde formatie op je school voor de komende jaren. Door deze gegevens te combineren met de leerlingenprognose zie je op tijd of je schoolbestuur of -locatie te maken krijgen met over- of ondercapaciteit.

Ook publiceren wij binnenkort onze geactualiseerde regionale arbeidsmarktanalyses. In de achttien analyses vind je meer informatie over de arbeidsmarkt in jouw regio. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich bijvoorbeeld in jouw regio? Hoeveel studenten starten er met de pabo? En hoe groot zal het tekort aan leraren in jouw regio de komende jaren zijn? Je leest dit en meer in de regionale arbeidsmarktanalyses.

Voor de voorgaande (regionale) arbeidsmarktanalyses en meer onderzoek over de primair onderwijs arbeidsmarkt kun je terecht op onze kennisbank.

Voor het gehele rapport of meer informatie over de Staat van het onderwijs kun je terecht op de website van de onderwijsinspectie.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.