Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend

Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat de samenwerking tussen besturen, opleidingen en andere spelers op steeds meer plekken van de grond komt of intensiever wordt. Dat is hard nodig om het lerarentekort tegen te gaan.

Het aantal aanvragen in het primair onderwijs overtreft de verwachtingen. Er zijn signalen dat er nog steeds plannen in de maak zijn, terwijl het subsidieplafond in zicht komt. Het ministerie van OCW wil graag alle aanvragen honoreren die aan de voorwaarden voldoen. Daarom bekijkt het ministerie momenteel of hiervoor extra geld beschikbaar kan worden gemaakt.

Op dit moment is voor het voortgezet onderwijs en mbo het subsidieplafond nog niet in zicht. Maar ook daar zijn nog veel plannen in de maak.

Schoolbesturen kunnen nog tot en met 31 augustus 2019 online een aanvraag indienen. De aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt worden voorlopig aangehouden. De indieners krijgen zo snel mogelijk te horen of het subsidieplafond kan worden verhoogd. Als dat gebeurt worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Wil je meer informatie over de subsidie regionale aanpak lerarentekort, neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.