Geannuleerd – webinar Toepassing ICALT-instrument bij lesobservatie

Helaas kan het webinar niet doorgaan en is deze geannuleerd. Een aantal deelnemers gaf aan geïnteresseerd te zijn in het onderwerp, maar niet op het geplande moment aanwezig te kunnen zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een vorm om de informatie uit het webinar in gewijzigde vorm aan te bieden, die beter aansluit bij de wens van deelnemers. We houden je hiervan op de hoogte.

Het webinar is voor: schoolopleiders, schoolcoaches, mentoren, Onderwijs- en HR-adviseurs en leraren in het po. Tijdens de online sessie neemt Tamar je mee in hoe je het ICALT-instrument kunt inzetten om leerkrachtvaardigheden te versterken. Ook leer je hoe je het instrument een plek kunt geven in de klas en hoe je daarmee de kwaliteit van het lesgeven kunt verbeteren.

Over het project Kom kijken in de klas

In het project ‘Kom kijken in de klas’ van het Arbeidsmarktplatform PO werden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Ze leerden collega’s observeren en begeleiden met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument. En wat bleek? Coaching in de zone van naaste ontwikkeling is essentieel voor professionele groei. De aanpak maakt dat leraren vertrouwd bij elkaar in de klas kijken, elkaar feedback geven en elkaar helpen bij de professionele ontwikkeling. Het ICALT-instrument onderscheidt zich van andere lesobservatie-instrumenten omdat dit instrument psycho-metrisch is gevalideerd. Het instrument meet naast het leervermogen ook gedrag, persoonlijkheid en emotionele intelligentie.

Sinds de zomer van 2021 heeft de Hogeschool Utrecht het ICALT-instrument geadopteerd in het project Begeleiden van Beter Leren Lesgeven van Tamar Tas en Wim van de Grift. Zij maken zich sterk om het instrument in klas en op pabo’s een plek te geven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Meer informatie

Lees hier meer over hoe het ICALT-instrument kan bijdragen aan een professionele leercultuur. Of ontdek hoe de Hogeschool Utrecht jouw school of scholen kan ondersteunen bij lesobservaties aan de hand van het ICALT-instrument.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.